Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Kävlinge, Skåne, Dagstorp
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA. Brev från ORydbeck till B Sahlin 1910-09-01.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
 • V-sluttning av mindre förhöjning. Åker.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lunds Dagblad 1910-08-09.
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, uppgift om. Söndersprängd och funnen 1910. Samtligabitar (104 st) återfanns. Inskriptionen i en U-slinga, lyder:SIGMUND SATTE DENNA STENEN EFTER ITAKER FADER SINDaterad till slutet av 900-tal... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hvar 8 dag 1910-10-02.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Dagstorp, Kävlinge, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
 • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data