Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Lund, Skåne, Lund
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 4754/1980. Från C. M. Rosell, Runverket, till RAÄ angående åtgärder. ATA.
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, granit, 1,63 m hög, 1 m bred (NNV-SSÖ) och 0,5 m tjock. Runhöjd, 12-13 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Stenen är flyttad till platsen som ligger inom Kulturhistoriska museets område.
  I egenska...

  Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 2C5h NV, FMR registerkarta
Event <context>
 • Belägen i Lund, Lund, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
 • Utgår på grund av felregistrering
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data