runsten, dagstorpsstenen

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1000-tal
Historik <itemDescription>
  • Uppmålad av Thorgunn Saedel 1981, 1996, 2006. En bit lös 2012.
Historik <itemDescription>
  • I 1910 opdagede gårdejer Paulsson brudstykker af en runesten i en stor stendynge " å ägorna till nr 12 Dagstorp"; han samlede så många sammen, som han kunde finde, og ved efterforskning lykkedes det h... Visa hela
Förvärvsomständigheter <itemDescription>
Historik <itemDescription>
  • Stenen hittades 1910 av lantbrukaren Nils Paulsson, vilken fann fragment av runor på bitar från en sten som nyligen hade sprängts och därefter förts till en stenkross för vidare nedmalning. Paulsson v... Visa hela
Historik <itemDescription>
  • Uppmålad 1981, 1996, 2006 av Thorgunn Snaedel.
Event <context>
  • Tillverkad 1000-tal.
  • Förvärvad 1911 .
Material<itemMaterial>
granit
Keywords <itemKeyWord>
  • KM 21463
Measurements <itemMeasurement>
  • Antal: 1
Sakord<itemName>
dagstorpsstenen
runsten
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Kulturen
Link to source <url>

Teknisk data