Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Lidköping, Västergötland, Gösslunda
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Ursprunglig plats för runsten (Vg 20, Gösslunda 12:1), enligt uppgift. Enligt Hilmer Johansson, Bro, stod runstenen i Västanåker tidigare i närheten av det med X markerade vattenhålet. Den togs härifr... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Gösslunda, Lidköping, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
  • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data