Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Lidköping, Västergötland, Gösslunda
Terräng <itemDescription>
  • I sänka mellan två höjdsträckningar. Vid väg och gammal bäckfåra. Åkermark, vägren.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 20
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 1,5 m V om mindre väg, 24 m N om vägbrotrumma.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västergötlands runinskrifter, sid 36 f. Sjögren m fl, Sverige IV, sid 330, 1933. Torin K, Västergötlands runinskrifter, Del 1, häft 4 och 5, 1888. Västergötlands Runinskrifter, Stockholm.
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten (Vg 20), gnejs, 2,5 m hög, 0,9 m bred vid basen och 0,3 m bred vid toppen och mellan 0,20 och 0,45 m tjock. Runhöjd 10-14 cm. Inskrift på den mot Ö vettande, tämligen släta sidan. Runorna bära... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Gösslunda, Lidköping, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data