- Samling -

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Sydamerika
Text ur generalkatalog <itemDescription>
  • 1935.21.1-9
    Arkeologisk samling från estancian Tres Picos, Junin de los Andes, terr. Neuquen, Argentina
    Gåva av herr Otto Friesen, adr. som ovan
    Samlingen erhållen genom amanuensen Stig Rydén

Samlingsnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Ursprung i Sydamerika.
Samlingsnamn<itemName>
- Samling -
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data