Redskap

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Accessionsnummer <itemDescription>
Sakord<itemName>
Redskap
Subject <subject>
  • Cultural history
Accessionsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data