Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Träskrin, skrin

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Schwetz, Ferenc
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Oceanien, Nya Zeeland
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Årsberättelse för 1952, Årstryck 1953-55, Etnografiska museet, Göteborg
Användningsområde <itemDescription>
Inventarienummer <itemDescription>
Tillståndsbedömning <itemDescription>
 • Ena benet har lossnat, vid tidigare lagning.
Konserveringsåtgärd / Utförd <itemDescription>
 • Limning med paraloid löst i aceton.
Tillståndsbedömning <itemDescription>
 • Fastsättning av löst ben.
Obs.: Beskrivning <itemDescription>
 • Ur generalkatalogen: Snidat träskrin för förvaring av fjädrar Waka huia. Från omkr. 1880. Inköpt för 220:- kr. från K.A. Webster, London, gnm. förste amanuens H. Wassén d. 26 aug. 1952. Lokal: Nya Zee... Visa hela
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Land, engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Ursprung i Nya Zeeland, Oceanien.
 • Brukad av Maorier.
 • Förvärvad av Webster, Ken A..
 • Förvärvad 1952 .
Materialkategori<itemMaterial>
trä
Materialkategori, engelska<itemMaterial>
wood
Keywords <itemKeyWord>
 • Polynesian people
 • Polynesians
 • Maori
 • Maorier
 • Māori people
 • Polynesier
 • etnografi
 • förvaring
Sakord<itemName>
skrin
Träskrin
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data