Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Vårgårda, Västergötland, Hol
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, grovkornig gnejs, pelarliknande, 2,95 m h, 0,51-0,53 m br, 0,30-0,39 m tj. Runinskriften börjar längst ner till vänster på stenen och följer stenens sidor i ett u-format band. Framsidans insk... Visa hela
Orientering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Hol, Vårgårda, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data