Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Enköping
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. & Kjellberg, J. 2012. Kvarteret Fältskären. Förundersökning av medeltida bebyggelse och hantverk i Enköping. Centrum 22:4-6, 22:10-11, Enköpings stad, Uppland. Arkeologisk förundersökning. Upplandsmuseet. Rapport 2012:01. (RAÄ dnr 3.4.2-843-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeppsson, A. 2004: Rapportsammanställning. Slutundersökning, Up, Enköping, kv Traktören 1. Riksantikvarieämbetet, UV. (RAÄ dnr 321-633-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Angående arkeologisk schaktövervakning inom fastigheten Centrum 14:1 (korsning Kungsgatan/Ågatan) i Enköping, Enköpings sn och kommun. (RAÄ dnr 3.4.2-2370-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. & Ölund, A. 2011. Kvarteret Traktören. Förundersökning vid gamla stadshotellet i Enköping samt sammanställning av 1975 och 1976 års undersökningar. Centrum 13:5-6, Raä 26:1, Enköping sta... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, R., 1996. Rapport. Medeltida kulturlager i Västra Ringgatan i Enköping. Arkeologisk undersökning. RAÄ 26. UV Uppsala. RAÄ Dnr 321-1147-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lucas, M. 2018. Angående arkeologisk schaktningsövervakning inom fastighet Munksundet 24:27 & 24:28, Enköping stad och kommun. (lst dnr 431-8295-17). Upplandsmuseet. Skrivelse 2018. (RAÄ-2018-1644)
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, R., 1996. Rapport. Medeltida kulturlager i Enköpings centrum. Arkeologisk undersökning. Kungsgatan, Torggatan och Västra Ringgatan. UV Uppsala. RAÄ Dnr 321-1148-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2005. Rapport. Bebyggelselämningar från historisk tid i Enköping. RAÄ nr 26. Upplandsmuseet. RAÄ dnr 321-4310-2005.
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergquist, U. Traktören. Arkeologiskt undersökning. Kvarteret Traktören (Centrum 13:4). RAÄ nr 26. Enköping, Uppland. RAÄ dnr 321-1725-2006.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lucas, Malin. 2017. Munksundet i Enköping. Arkeologisk schaktningsövervakning. Munksundet 24:27, 24:28, Centrum 17:1, Enköping 26:1, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2017:19. (Raä dnr: 3.4.2-3322-20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lucas, M. 2018. Längs Enköpings gator- arkeologi i Kryddgårdsgatan-Källgatan. Arkeologisk schaktningdövervakning. Centrum 17:1, Enköping 26:1, Enköpings kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2018:0... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA dnr 421-6488-1994
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • J H Gustafsson 1979: Enköping. RAÄ RAPPORT Medeltidsstaden nr 12. N Sundqvist 1944: En bok om Enköping. Uppsala. S Ljung 1963: Enköpings stads historia. 1. Lund
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeppson, A. 2004. Rapportsammanställning. Slutundersökning i kvarteret Traktören 2. RAÄ dnr 321-630-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2010. Vårfrukyrkan. Gravar på "Djäknekyrkogården". Arkeologisk schaktövervakning. RAÄ 26, Vårfrukyrkan, Enköpings stad, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2010:65. (RAÄ dnr 321-429-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Göthberg, H. 2018. Angående arkeologisk schaktningsövervakning inom Enköping 26:1, fastigheterna Munksundet 24:29 och centrum 17:1, Enköpings socken, Enköpings kommun, Uppsala län (lstn dnr 431-7351-1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. & Kjellberg, J. 2006. Kvarteret Snickaren - bebyggelse och odling vid Enköpings strand. Arkeologisk slutundersökning. RAÄ 26, Centrum 6:8, Enköpings stad, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2005. Rapport. Antikvarisk kontroll. Torggatan/Västra Ringgatan, flyttning av dagvattenbrunn. Upplandsmuseet rapport 2005:09. RAÄ dnr 321-2859-2005.
Tradition <itemDescription>
 • V Svedberg i rapp, dnr 1605/80. O Ehn, dnr 1550/61 ATA.
  Karl Åmark 1936: Om Upplands marknader. UFT 1936, s 217 f. Jfr 66!
  Enköpings Posten 1923-06-27. N Sundquist, dnr 845/34. ATA.
  Tradition och k...

  Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, R., 1994. Rapport. Muddring i Enköpingsån. Arkeologisk undersökning. Enköpingsån. RAÄ 26. UV Uppsala. RAÄ Dnr 321-1162-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se skannat dokument, Inveteringsuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, R. (okänt år). Kvarteret Prosten i Enköping. Arkeologisk undersökning av kulturlager, Kvarteret Prosten, RAÄ 26, Enköping, Uppland. RAÄ dnr: 421-2128-1994, 421-2536-1994 & 421-3662-1994. UV ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elfwendahl, M. 1997. Rapport. En titt under Stora Torget i Enköping. Arkeologisk undersökning, RAÄ nr 26. UV Uppsala. RAÄ dnr 321-4583-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
 • Kulturlagrets sannolika utsträckning rödstreckat, bevakningsområdet svartstreckat på fotokartan.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Larsson, E. 2013. Förundersökning i kvarteret Hovslagaren, Enköping. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning RAÄ 26:1-2. Kvarteret Hovslagaren. Centrum 2:3. Enköpings socken. Enköpings stad och kommu... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg. Joakim & Syse. Bent. 2007. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Fältskären. Inför planerad nybyggnation. Raä 26. Centrum 22:1-11. Enköpings stad. Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2007:19.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, R., 1994. Rapport. Medeltida kulturlager i och intill Torggatan i Enköping. Arkelogisk undersökning av medeltida kulturlager. RAÄ 26. UV Uppsala. RAÄ Dnr 321-1149-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2013. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning vid Vårfrukyrkan i Enköping, Lst dnr 431-2754-13. Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-537-2013. (RAÄ dnr 3.4.2-3427-2013)
Beskrivning <itemDescription>
 • Medeltida kulturlager, sannolikt utsträckning ca 1050x60-350 m (NNÖ-SSV), påvisade genom undersökningar enligt stadsarkeologiskt register (fram till 1977 redovisade i RAÄ RAPPORT Medeltidskartan 12: E... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA dnr 321-4587-1999
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2009. Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Kopparslagaren - bebyggelselämningar och medeltida skomakeri i Enköping. RAÄ 26, Centrum 12:6-8, Enköpings stad Uppland. Upplandsmusee... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lagerstedt, A. 2014. Kv. Hökaren i stadens utkant. En medeltida strandzon och en kopparslagsverkstad från 1800-talet. Arkeologisk undersökning inom Enköping 26:2, Enköpings socken, Uppland. Arkeologik... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E & Ölund, A. 2017. 1700-tal i kvarteret Läkaren i Enköping. Centrum 34:1, Enköpings stad 26:1, Enköpings kommun, Uppland. Arkeologisk förundersökning. Upplandsmuseet. Rapport 2017:11. (RAÄ d... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • Kartakt 11H 2e, FMR Registerkarta
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2010. Arkeologisk förundersökning - Kvarteret Skräddaren, kulturlager och odling vid Betaniakyrkan. RAÄ 26:1, Centrum 8:9, Enköpings stad, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2010:07 (RAÄ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA dnr 321-1851-2000
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA dnr 321-4284-2000
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, Anna. 2010. Kvarteret Hökaren. Metallverkstad, odling och medeltida aktivitet i Enköping. Raä 26, Enköpings stad, Enköpings kommun, Uppland. Arkeologisk förundersökning. Upplandsmuseet, rapport... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Elfwendahl, M. 1997. Rapport. Arkeologi i "Enköpingsdoktorns" trädgård i kvarteret Traktören i Enköping. RAÄ nr 26. UV Uppsala. RAÄ dnr 321-4584-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA dnr 321-4778-2000
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Anund, J. 2006. Kulturlager i Enköping - en stadstomt för odling? Uppland, Enköpings stad, Tullgatan och kvarteret Läkaren, Centrum 34:2, RAÄ 26. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska un... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergquist, U. Rapport. En 1700-tals gata i kvarteret Borgmästaren. RAÄ nr 26. UV Uppsala. RAÄ dnr 321-4585-2005.
Event <context>
 • Belägen i Enköping, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data