Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Uppsala, Uppland, Balingsta
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: U 860
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
 • 8 m NÖ om landsväg. 4 m V 40cg S om V hörnet av bod (21 m NV om handelsbod).
Terräng <itemDescription>
 • Trädgårdsmark. På krönet av låg förhöjning.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, granit, 1,60 m hög, 1,15 m bred (NV-SÖ) vid basen, 0,30 m tjock. Ristningsytan mot SV. Runhöjd 8 cm. Ursprungligen har stenen stått vid Mästa bro, i närheten av U 859, Raänr 55.

  Enligt Uppl...

  Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wessén och Jansson, 1949-51, Upplands runinskrifter 3, U 860, s. 518 ff., samt där angiven litteratur.
Event <context>
 • Belägen i Balingsta, Uppsala, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data