Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Tillinge
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten av grå granit, 2,20 m över markytan (stenens hela höjd 2,35), 0,71 m största tj. (vid rotändan). Ristningsyta 1,5 m br, nedtill och 1,41 m br på mitten. Runornas storlek 5,5-8 cm. Ristningsyta... Visa hela
Orientering <itemDescription>
  • 480 m ÖSÖ om mangårdsbyggnaden Skinna 2:2, 1 m NV om åker. 2 m SÖ om byväg, vid korsning med brukningsväg.
Terräng <itemDescription>
  • Plan lermark. Vägren.
Event <context>
  • Belägen i Tillinge, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data