Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Lojsta
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Sven BF Jansson o E Wessén: Gotlands Runinskrifter 1962: s 124 ff.
Orientering <itemDescription>
  • Nr 1: 6 m V 5cg N om kyrkans SÖ hörn. Nr 2-5 i kyrkan.
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1. Gravhäll, rödaktig kalksten, 1,85x0,9 m (V 10cg N-Ö 10cg S) o ch 0,15 m tj. Längs kanten svaga spår av runband. Runhöjd 7-8 cm. Starkt sliten. Trappsten till S korportalen. (Runinskrift nr 82) . I ... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Lojsta, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data