Mälby gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Tillinge
Title <itemTitle> Mälby gamla tomt
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Almquist, J.A. 1931. Frälsegodsen i Sverige under stormaktstiden. Första delen Stockholms län Uppsala län. Stockholm.
Beskrivning <itemDescription>
  • Bytomt, delundersökt, ca 165 x 130 meter (ÖNÖ-VSV) enligt karta ca år 1700. Bebyggelse finns enligt kartan i bytomtens östra kant. Övriga delar av bytomten anges som "kalftäppor" och visar ett system ... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Flack lerslätt med moränmarker N och S om. Hag- och åkermark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Gustafsson, M, Göthberg, H, Qviström, L, Rahmqvist, S och Ölund, A. 2005. Rapport. Historiska och förhistoriska lämningar vid Mälby gamla bytomt. E18 Enköping-Sagån, delprojekt 5 lokal 14 och 42. Arke... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • DS 5576, or. perg., RA 001, 1356-03-24. Fastebrev på jordebyte på Simbo hundares ting, varvid Jon i Lundby ger sin son Salve på sin hustru Margaretas vägnar jord i Ändersta och Albäck i Simtuna socken... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Beronius Jörpeland, L. & Seiler, A. 2011. Mälbys många ansikten. En tidigmedeltida huvudgård, förhistorisk och historisk gårdsbebyggelse. Uppland, Tillinge socken, Tillinge-Mälby 1:20 och 5:1, RAÄ 327... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Tillinge, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Bytomt/gårdstomt
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Bytomt/gårdstomt
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data