Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Linde
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • S. Lindqvist. Gotlands Bildsteine 1941-42, s 96 f. Gotlands Run nskrifter: Sven B. F. Jansson och E. Wessén. Stockholm 1962. G 80 Nylén & Lamm, Bildstenar (1978) C G Hilfelings Journal 1799. ATA .
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Kryssmarkering på fotokartan.
Skadestatus <itemDescription>
Tradition <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runsten, Enl. Hilfeling 1799 funnen liggande på kyrkogården S om kyrkan. Senast 1911 stod den lutad mot N kyrkväggen innan den överfördes till Gotlands Fornsal. 2) Ristning. Norra väggen i to rn... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Linde, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data