Ristning, medeltid/historisk tid

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Torsvi
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Ö-sluttning av mindre moränbacke. Skogsmark (Lövskog).
Orientering <itemDescription>
  • 5 m 70cg om vägkant.
Beskrivning <itemDescription>
  • Ristad sten, 1,4 m h, 1 m br och 0,4 m tj på stenens Ö sida finns en ristning bestående av 2 motställda djur. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktue... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Torsvi, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Ristning, medeltid/historisk tid
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Ristning, medeltid/historisk tid
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data