Depåfynd

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Dalhem
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Fyndplats, för Duneskatten.
Event <context>
  • Belägen i Dalhem, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Depåfynd
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Depåfynd
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data