Gjuteri

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Stockholm, Uppland, Stockholm
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Wändesjö, J. & Källström, M. 2009. Spånga kyrkogård, förhistorisk boplats & medeltida bygghytta. Stockholms stad, Spånga, RAÄ 380. Arkeologisk undersökning 2000. Stockholms stadsmuseum, arkeologisk ra... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Klockgjutningsplats, undersökt och borttagen, ca 20x10 m (N-S). Vid särskild undersökning 2000 påträffades 2 smältugnar för tillverkning av brons, 1 klockgjutningsgrop och 1 kalksläckningsgrop. Smältu... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Stockholm, Stockholm, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Gjuteri
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Gjuteri
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data