Fyndsamling

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Upplands Väsby, Uppland, Ed
Skadestatus <itemDescription>
Tradition <itemDescription>
  • Enligt hyresgäst i hembygdsgården började Ragnar Sellberg sinåkerirörelse i NÖ delen av området, (nu hallonbus
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • a) Hembygdsgård, gårdstomt, till större delen inhägnad medträstaket, ca 60x50 m (NNÖ-SSV). Inom denna finns två bostadshusoch fyra uthus. Bostadshuset i N är äldst (enl.uppg. från 1765),av timmer med ... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Ed, Upplands Väsby, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Fyndsamling
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Fyndsamling
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data