Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Sigtuna, Uppland, Skepptuna
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • På gårdstomten nr 1-2, på "Gårdesta vestra gårde" nr 3, iungsmulen nr 4
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Dnr 3170/50, 4374/50, 5011/91
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Upplands runiskrifter, U 361, 362, 364-366
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runsten, ca 2,75 m h och ca 1,8 m br. Försvunnen. 2) Runsten,ca 2,2 m h och ca 1,2 m br. Försvunnen. 3) Runstensfragment ca1,6 m h och ca 1,2m br. Försvunnet. 4) runstensfragment ca 0,4 mh och ca 0... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Skepptuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
  • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data