Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västernorrland, Sundsvall, Medelpad, Skön
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Raä:s inv 1964 nr 70. - Hülphers 1771 (en runsten).- Sidenbladh 1868 (en runsten). - Buréus nämner tre runstenar i Skönskyrka.
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, granit? 1,35 m h, 0,4 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj. Ganska tydlig ristning vänd mot VNV.
Event <context>
  • Belägen i Skön, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data