Övrigt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Sigtuna, Uppland, Sigtuna
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Flack moränplatå intill och Ö om smal sänka, som mynnar inuvarande hamnvik
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) St. Pers kyrkoruin ca 28x18 m (Ö-V) kyrkobyggnad, bestående avkos med absid, tvärskepp med absides, tvåskeppigt långhus samtett mäktigt centraltorn. Korsmitten är övertäckt med ett av vårtlands äld... Visa hela
Orientering <itemDescription>
  • Ca 25 m Vöster om vägkrök
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Övrigt
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Övrigt
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data