Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Sanda
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Erik Olsson, Sanda, rapport till Riksantikvarieämbetet, ATA dnr 5815/56.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Källström, M. 2014. Undersökning av en oregistrerad runinskrift i Sanda kyrka, Gotland. Runrapport från Riksantikvarieämbetet. RAÄ dnr 3.5.1-590-2014. (RAÄ dnr 3.4.2-772-2014)
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runristning, i kyrkans sakristia, 20 cm Ö om fönsterbåge och 140 cm över golv, är inskrift i två rader, 21,5 cm respektive 20,5 cm l, runhöjd i övre raden är 3-5 cm, runhöjd i undre raden är 2-3,5 cm.... Visa hela
Placering <itemDescription>
  • I byggnad eller under vatten
Event <context>
  • Belägen i Sanda, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data