Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Vallstena
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • 110:4=Nr 26/1927 då placerad som trappsteg på gården L:a Bjerge Nr 110/1940.
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Bildsten, rest av, placerad som nedersta trappsteget mitt för altaret, 2,35 m l, 0,37 m br och synligt 0,11 m tj. Rest av rata t segel syns. S om altaret är 2) Runinskrift i en gravsten, 2,9x1 ,2-1... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Vallstena, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data