Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Tranemo, Västergötland, Nittorp
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 192
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 2 m 340 gon om ägogräns, 190 m över havet, 28 m SV om NV-SÖ gående landsväg.
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten av gnejs 2,3 m hög, 0,95 m bred (NV-SÖ) på det bredaste stället (ca 1 m över markytan) och 0,35 m tjock. Inskrift på den åt NO vettande sidan som är ganska slät. Runhöjd 11-12 cm. Enligt Väste... Visa hela
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • På kanten av moränplatå i åkerkant.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Junger och Svärdström, 1958-70, Västergötlands runinskrifter, Vg 192, s. 340 f., samt där angiven litteratur.
Event <context>
  • Belägen i Nittorp, Tranemo, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data