Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Ekerö, Uppland, Lovö
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten 1,03 m h 0,83 m br 0,12 m tj. Av röd sandsten. Inskriftenåt S. Runslingans bredd är ca 8 cm. Har legat somhörnsten underkyrktornets S vägg där den återfanns 1935. Text:SIR HOLMSTEN,KETTILSFAST... Visa hela
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 1,5 m S om kyrka. Se skiss nr 41
Terräng <itemDescription>
  • Kyrkogård på gräsmatta, intill och S samt intill och Ö om grusgång
Event <context>
  • Belägen i Lovö, Ekerö, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data