Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Tillinge
Terräng <itemDescription>
 • Åkerholme. Plan lermark.
Orientering <itemDescription>
 • 1 m NÖ om åkerhörn.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Upplands runinskrifter 786-787.
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • 1) Runsten, 1,8 m h, 0,6 m br och 0,5 m tj. Runhöjden är 3-7 cmh. Stenen vänder risningsytan mot SV. U786. Stenen riktad och grunden markförstärkt 2020 eftersom stenen lutade.
  6 m NV om nr 1 är: 2)Run...

  Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lucas, R. 2020. Runstensvård 2020. En redogörelse för årets insatser. Upplandsmuseets rapporter 2020:11.
Placering <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Tillinge, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data