Kungsstenen, Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Ulricehamn, Västergötland, Härna
Title <itemTitle> Kungsstenen
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 161
Terräng <itemDescription>
  • Krön av moränrygg (NNÖ-SSV) med berg i dagen. Impediment i åker.
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten (Vg 161), 3,85 m hög, 0,75 m bred (SÖ-NV) och 0,3 m tjock. Runhöjd 15-22 cm. Stenen är avsmalnande uppåt och runt om basen finns en kraftig packning av 0,05-0,5 m stora stenar. Dessa är sannol... Visa hela
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 12 m Ö om åkerhörn och 3 m N om åkerkant (Ö-V).
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Tradition <itemDescription>
  • Enligt Borås nyheter (29/1 - 1938) varslar stenens fall om Härna bys undergång.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västergötlands runinskrifter, sid 297 ff. K Torin, Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, nummer 114, häfte 6/7, 1893. Djurklou, 1865. SGU, 1866. G Edwall, Borås och de sju häraderna, sid 9, 19... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Härna, Ulricehamn, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data