Ristning, medeltid/historisk tid

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Hässleholm, Skåne, Stoby
Beskrivning <itemDescription>
 • Runinskrift i N korväggen och absiden, med flera runrader ochgrupper av runor, djurbilder såsom hund och häst.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • StTidningen 20/10 1954
Orientering <itemDescription>
 • Kyrkans N korvägg och absid.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sydsv Dagbladet 20/10 1954
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dagens Nyheter 20/10 1954
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • St Tidningen 28/10 1954
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • SydsvDagbladet 21/10 1954
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lunds Dagblad 20/10 1954
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kvällsposten28/10 1954;
Event <context>
 • Belägen i Stoby, Hässleholm, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Ristning, medeltid/historisk tid
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Ristning, medeltid/historisk tid
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data