Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Upplands-Bro, Uppland, Håbo-Tibble
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1)Kulturhistorisk byggnad Håbo-Tibbli kyrka. Går tillbaka till1200-talet (koret), tillbyggnad under 1300-och 1400-talen(kalkmålningar). 2) Uppgift om runsten. Enl Rannsakningarna: WedhTibele Kyrkiobyn... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Håbo-Tibble, Upplands-Bro, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
  • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data