Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Sigtuna, Uppland, Sigtuna
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, S. 2013. Schaktningsövervakning inom fastigheten Humlegården 8. Arkeologisk förundersökning inom fornlämnng RAÄ Sigtuna 195:1 i kvrateret Humlegården 8, Sigtuna kommun och stad. Arkeologikonsult. Rapport 2013:2725. (RAÄ dnr 3.4.2-2818-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2005. Stora Gatan VA, Sigtuna, Uppland, 2005. Rapport Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-1554-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Tesch, S. 2006. Sigtuna 2:181 (kv Granhäcken). Sigtuna 2006. Rapport Arkeologisk förundersökning. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 30. (RAÄ dnr 321-467-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, RAÄ 195:1, kv Nunnan. Förundersökning och slutundersökning, Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-198-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Humlegården & Trekanten. Arkeologisk förundersökning. Sigtuna, Up, 2006-2010. Sigtuna Museum, rapport nr 41. RAÄ dnr 321-1409-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Slaktaren 4. Sigtuna, Uppland, 2000. Rapport Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-259-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2012. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktövervakning). Humlegården 6, Sigtuna, Uppland, 2012. Sigtuna museum. RAÄ dnr 321-2701-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sillén, P. 2016. PM angående antikvarik kontroll inom RAÄ Sigtuna 195:1, kvrateret Munken 2 och Sigtuna 2:39, Sigtuna kommun, Stockholms län. Arkeologikonsult. Rapport 2016:3041. (RAÄ dnr 3.4.2-5241-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kv Tryckaren 6, Gamla apoteket. Sigtuna, Uppland 1993. Rapport arkeologisk förundersökning (schaktningsövervakning). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-294-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman, B. 2005. Rapportsammanställning, undersökning: Up. Sigtuna, Kv Koppardosan 2. Riksantikvarieämbetet. RAÄ dnr 321-1300-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2017. Bredband till S:t Nicolaus. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ Sigtuna 195:1, S:t Nicolaus 3, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Arkeologigruppen AB rappor... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Slaktaren 6, Sigtuna, Uppland. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-4995-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arnberg, A. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Fastigheten Klippan 21, Olofsgatan, Sigtuna, Uppland, 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport). (RAÄ dnr 321-1986-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J. 2016. PM angående arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ Sigtuna 195:1 i Olofsgatan längs den sydvästra delen av Sankt Olofs bogårdsmur, Sigtuna kommun, Stockhol... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J och Wikström, A. 2007. Urmakaren 3 och 4. Sigtuna 2007. Rapport Arkeologisk förundersökning. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 31. (RAÄ dnr 321-3685-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kvarteret S:t Lars - trädplantering, Sigtuna, Uppland 1999. Rapport arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-286-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2005. kv Humlegården 3, Sigtuna, Uppland, 2005. Rapport Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-3130-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk, T. 2015. Kvarteret Koppardosan i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna kommun och socken, Stockholms län. Arkeologikonsult, rapport 2015:2963. (RAÄ dnr 3.4.2-368... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Stora Gatan i Sigtuna, Up, 2002. Rapport, arkeologisk undersökning. Sigtuna Museum, rapport nr 49. RAÄ dnr 321-1308-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman, B.: Up, Sigtuna, Stora gatan m fl, RAÄ 195. Riksantikvarieämbetet Rapports
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Snickaren 5. Sigtuna, Uppland, 2001. Rapport Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-285-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Strandvägen-Torggränd och Koppardosan 2:1, Sigtuna, Uppland, 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport). (RAÄ dnr 321-43-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2017. Schakt för bergvärme i kvarteret Sankta Gertrud i Sigtuna. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Sankta Gertrud 3. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Stockholms... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Humlegården 12. RAÄ 195:1. Förundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-16-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Trekanten, Sigtuna, Uppland, 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport). (RAÄ dnr 321-1985-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J. 2010. Stora gatan/Torggränd. Sigtuna, Up, 2001. Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museum, rapport nr 48. RAÄ dnr 321-1287-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, Kristina. 2014. Kvarteret Koppardosan i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Koppardosan 3, Sigtuna stad och kommun, Uppland, St... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. & Kjellström, A.: Rapport Arkeologisk förundersökning, Manfred Björkqvists allé, 2003. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ Dnr 321-3517-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Fågelsångsvägen och kv S:t Lars. RAÄ 195:1. För- och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-19-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström A. 2007. Brandstationstomten. Sigtuna 2:44. 2007. Rapport Arkeologisk förundersökning. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 32. (RAÄ dnr 321-3918-2007)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2015. Bergvärme i kvarteret Tullen. Arkeologisk förundersökning. RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Arekologgruppen AB, Rapport 2015:33. Lst dnr: 43111-14205-2015
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk förundersökning, Stiftelsen Humlegården, kv Humlegården 3, Sigtuna 2004. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer nr 22. RAÄ Dnr 321-366-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Prata, S. 2011. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Kv. Lergöken 7, Sigtuna, Uppland. Sigtuna museers uppdragsverksamhet. RAÄ dnr 321-788-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Koppardosan 2, Sigtuna, Uppland, 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport). (RAÄ dnr 321-1990-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kv Klockaren 6 & Stora Gatan. Sigtuna, Uppland 1998-1999. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-291-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk slutundersökning, Medeltida stadsgårdar i kv Humlegården 3 och 13, Sigtuna 1998. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer nr 9. RAÄ Dnr 321-367-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Professorn 2. RAÄ 195:1. För- och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-182-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Stora Torget, Sigtuna, Uppland, 2008.Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport). (RAÄ dnr 321-1992-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Spjuth, O. 2017. Tidigmedeltida kulturlager i Sigtuna. Schaktning i samband med flytt av elskåp. Fornlämning Sigtuna 195:1, Lönngränd och Jakobs gränd, Sigtuna socken, Sigtuna kommun, Stockholms län, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nohrstedt, M. 2017. Pm angående arkeologisk schaktövervakning i anslutning till Mariakyrkan Sigtuna 2:44, Sigtuna socken, Sigtuna kommun. Arkeologikonsult. Rapport 2016:3046. (Dnr RAÄ-2018-328)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J. 2013. Sigtuna Prästgård-Kulturlager och bebyggelselämningar. Sigtuna RAÄ 195:1, Prästgåden 2:138, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk förundersökning i form av achaktningsöv... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kyrkolunden, busstorget, Granhäcken och Prästgatan. Sigtuna, Uppland, 1986. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A. 2015. Busstorget i Sigtuna, RAÄ 195:1, Sigtuna stad och kommun, Uppland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB. Rapport 2015:34. (RAÄ dnr. 3.4.2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ljung, C. 2007. Rapport arkeologisk schaktövervakning. S:t Laurentii gränd, Sigtuna, Uppland, 2007. Sigtuna Museets Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-3616-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk förundersökning, Koppardosan 4, 2004. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ Dnr 321-3065-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström A. 2008. Undersökning: Up, Sigtuna, Trädgårdsmästaren 9 och 10. SMUV/Rapportsammanställning 2008. (RAÄ dnr 321-180-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Koppardosan 2 & 3, 1995, 1999 & 2007. Rapport arkeologiska förundersökningar. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 36. (RAÄ dnr 321-1550-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2012. Arkeologi vid Mariakyrkan i Sigtuna. RAÄ 195:1, Sigtuna 2:41, 2:42 & 2:37. Sigtuna, Uppland. Upplandsmuseet, rapport 2012:21. RAÄ dnr 321-3819-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk schaktningsövervakning, Lergöken 2, Sigtuna, 2005. RAÄ Dnr 321-2030-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. S:ta gertrud 3. RAÄ 195:1. Slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-197-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Förundersökning, Lergöken 8, Sigtuna, Uppland, 2004. Rapport Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-2057-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kv S:t Nicolaus 3. Sigtuna, Uppland 1998. Rapport arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-287-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. & Kjellström, A. 2009. En tidigkristen gravgård vid Götes mack, Sigtuna 2008. Arkeologisk undersökning. Sigtuna museum, rapport nr 40. RAÄ dnr 321-224-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedenstierna-Jonson, C. 2006. Rapport Arkeologisk undersökning. Klippvägen - Olofsgatan, Sigtuna 1999. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 27. Sigtuna.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk, T. 2015. Schaktning för VA i Torggränd. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län. Arkeologikonsult. Rapport 2015:2866. (RAÄ dnr 3.4... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J. 2013. En schaktkontroll vid Sankt Pers skola, Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Stockholms l... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk, T. 2015. Schaktning för VA i Torggränd, Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län. Arkeologikonsult, Rapport 2015:2866. Lst dnr: 431... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2016. Stora gatan i Sigtuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Stora gatan 28B, Sigtuna 2:152, Sigtuna stad och kommun. Stiftelsen kulturmiljövård. Rapport 2016:82... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A., Androsjtjuk, F. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktövervakning). Prästgatan, Sigtuna, Uppland, 2010. Sigtuna museum. RAÄ dnr 321-2702-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning, (antikvarisk kontroll). Kvarteret Dansen 1, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-243-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, Kyrkolunden, RAÄ 195:1. Slutundersökning, Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-31-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Urmakaren 1. RAÄ 195:1. Slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-190-2009).
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Förundersökning Långgatan, Sigtuna, Uppland, 2002. Rapport Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-2055-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Antikvarisk kontroll, Smeden 2, 2005. RAÄ Dnr 321-2029-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, RAÄ 195:1, Borgmästarängen och Granhäcken. Förundersökning och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-32-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Torggränd. Sigtuna, Uppland 1997. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-293-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Prata, S. 2011. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Kv. Kammakaren 5, Sigtuna, Uppland. Sigtuna museers uppdragsverksamhet. RAÄ dnr 321-789-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk. T. 2016. PM angående arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning utmed Stora gatan, RAÄ Sigtuna 195:1, fastigheten Sigtuna 2:152, Sigtuna kommun, Uppland. Arkeologikonsult. PM ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Professorn 4. RAÄ 195:1. För- och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-183-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. (red). 2008. På väg mot Paradiset - arkeologisk undersökning i kvarteret Humlegården 3 i Sigtuna 2006. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 33. (RAÄ dnr 321-2239-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kvarteret S:t Nicolaus 4, Sigtuna, Uppland 1996. Rapport arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-288-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A., 2004. Rapport Arkeologisk förundersökning, Klockaren 4 2004. Sigtuna Museum nr 20. RAÄ Dnr 321-3518-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A., Ljung, C. & Kjellström, A. 2009. S:ta Gertrud 3, Sigtuna, 2008. Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museum. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museum nr 39. RAÄ dnr 321-1749-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. Schakt i Stora Malmgatan och Strandvägen i Sigtuna. Fornlämning Sigtuna 195:1, Stora Malmgatan och Strandvägen/Torggränd, Sigtuna församling, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologi... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Tesch, S. 2006. Kv. Guldet 6, Sigtuna, Uppland. 2006. Rapport arkeologisk schaktningsövervakning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-452-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. & Prata, S. 2008. Rapport Arkeologisk undersökning. Kålsängen 1, Sigtuna, Uppland, 2005. Meddelande och Rapporter från Sigtuna Museum nr. 34. (RAÄ dnr 321-2730-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. S:ta Gertrud 3. RAÄ 195:1. Forskningsundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-196-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kv Snickaren 4, Sigtuna, Uppland 1999. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-284-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wiikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, Gröna gränd, RAÄ 195:1. Slutundersökning, Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-231-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Koppardosan 2, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-188-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Malmgården 5, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-253-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2007. Rapport arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Laurentii gränd, Sigtuna, Uppland, 2007. Sigtuna Museets Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-1993-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Förundersökning Kv Slaktaren 3, Sigtuna, Uppland, 2002. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ dnr 321-2066-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. PM angående antikvarisk kontroll i form av schaktövervakning i Sigtuna RAÄ 195:1 (Stadslager). RAÄ dnr 3.4.2-2241-2013.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk förundersökning, Sigtuna, Prästgården, 2004. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ Dnr 321-3667-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Slaktaren 5/Laurentii gränd. Sigtuna, Uppland 1999. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-283-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. S:t Lars 2. Sigtuna, Uppland. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktkontroll), 2009. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-4969-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kv Trädgårdsmästaren 11 och Humlegården 3 (tvätten) Sigtuna, Uppland 1988 och 1991. Rapport arkeologiska förundersökningar. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-186-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindeberg, M (med bidrag av Källström, M & Carlsson, M). 2017. Kulturlager från medeltid och tidigmodern tid kring Drakegården i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hed Jakobsson, A. 2017. I Sigtunas utkant. Slutundersökningsrapport över gravar och bebyggelse vid Götes mack. Arkeologikonsult. Rapport 2017:2696. (RAÄ-2018-501)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2014. Medeltida kulturlager i Koppardosan 4, strandnära stadsbebyggelse. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1, Kvarteret Koppardosan 4, Sigtuna församling, Sigtuna kommun, Up... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Kvarteret Brasan 7. Sigtuna, Uppland 1996. Rapport arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-246-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, M. Tryckaren 8. Sigtuna, Uppland, 2005. Undersökningsrapport. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-703-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman, B. 2005. Rapportsammanställning, undersökning: Up, Sigtuna, S:t Olofsgatan. Riksantikvarieämbetet. RAÄ dnr 321-1352-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Spjuth, O. 2017. Fiberdragning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sigtuna 195:1, Koppardosan 2, Sigtuna socken, Sigtuna kommun, St... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. & Kjellström, A. 2010. Magistern 2, 1998. Röda skolan 1992. Siigtuna, Up. Arkeologisk undersökning. Meddelanden och rapporter från Sigtuna museum nr 46. (Raä dnr: 321-1463-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Lilla Torget bredband, Sigtuna, Uppland. Rapport Arkeologisk schaktningsövervakning, Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet, 2005. (RAÄ dnr 321-702-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Nicolai gränd, Lilla Torget, Stora och lilla Nygatan. RAÄ 195:1. Förundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-26-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Nunnan, S:t Persgatan, Prästgatan, Nocolaigränd, Humlegården. RAÄ 195:1. Slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-241-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Förundersökning, Stora Gatan - S:t Persgatan och Manfred Björqvists Allé, Sigtuna, Uppland, 2004. Rapport Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-2056-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Ödåker 5. RAÄ 195:1. För- och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-20-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Humlegården 6. RAÄ 195:1. Förundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-21-2009).
Beskrivning <itemDescription>
 • Stadslager, ca 1100x250-650 m (NÖ-SV), omfattande stadskärnan i Sigtuna stad, d.v.s. följande kvarter: Guldet, Ödåker, Tryckaren, Lillgården (del av), Snickaren (del av), Smeden (del av), Sankt Gertru... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ammanställning 2005-04-05. (Dnr 321-1353-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Stora Malmgatan, Sigtuna, Uppland, 1988. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-292-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Låås, J. 2016. PM angående arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologikonsult. Rapport 2016:3040. (RAÄ dnr 3.4.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, Kristina. 2015. Kvarteret Urmakaren i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Urmakaren 9, Sigtuna stad, Sigtuna kommun, Stockholms... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Medeltidsstaden 6, 1977.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjulström, B. 2012. Schaktningsövervakning vid Mariakyrkan. Inom fornlämning 195:1, Kvarteret Triangeln m.fl., Sigtuna socken och kommun, Stockholms län. Arkeologiska förundersökning i form av schaktö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T, 2015. Ett schakt i Humlegården 12. Arkeologisk förundersöking, schaktövervakning. RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Dnr: 4311-43102-2014. Arkeologgruppen AB. Rapport 201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Sankta Gertrud 10, Sigtuna, Uppland, 2010. Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll. Sigtuna museum. RAÄ dnr 321-333-2011.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wetsberg, T. 2015. Schaktövervakning i kvarteret S:t Göran i Sigtuna. Stockholms län, Uppland, Sigtuna kommun, Sigtuna stad, Kv. S:t Göran 3, Sigtuna 21:1 och Sigtuna 195:1. Uv Mitt. PM. (RAÄ dnr 3.4.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Fågelsången 7, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-247-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk, T. 2015. PM angående förundersökning i form av schaktkontroll inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1, Kvarteret Humlegården 14, Sigtuna kommun. Arkeologikonsult. (RAÄ dnr 3.4.2-726-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2016. Lillgården i Sigtuna. Fornlämning Sigtuna 195:1, kvarteret Lillgården 1, Sigtuna stad och kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Rapport arkeologisk förundersökning. Malmgården 6, Sigtuna, Uppland 2009. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Klockaren 5, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-250-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berg, Å. 2016. Preliminära resultat från arkeologisk undersökning i form av schaktövervaklning i kvarteret Nicolaus. RAÄ 195:1, Sigtuna socken och stad, Uppland, Stockholms län. Arkeologikonsult. Rapp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Plantagen, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-257-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2004. Ödåker 7, Uppland, 2004. Rapport Antikvarisk kontroll. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-1555-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Väg 263 vid Mariakyrkan. Sigtuna, Uppland 1994. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-254-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2012. Angående arkeologisk schaktövervakning, fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna kommun. Upplandsmuseet. RAÄ dnr 321-3818-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Rapport arkeologisk förundersökning. Klockbacken, Sigtuna 2:152 (Prästgatan 8), Sigtuna, Uppland 2009. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2017. Tomtgräns, passage, stenlagd gränd och runben i Humlegården i Sigtuna. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Humlegården 12. Sigtuna församling, Sigtuna kommun, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Skolbacken och Kristina Konferens & Hotell AB, Sigtuna, Uppland, 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport) (RAÄ dnr 321-44-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Borgmästarängen 1985, 1988 & 2007 samt Prästgatan 2007, Sigtuna. Rapport arkeologiska förundersökningar. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 37. (RAÄ dnr 321-1578-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2007. Rapport arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Minnestavla över Sigtuna Estniska Gymnasium, Stora Torget, Sigtuna, Uppland, 2007. Sigtuna Museets Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dn... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A., Kjellström, A. & Arnberg, A. 2008. Rapport arkeologisk förundersökning. Kållandet 1, Sigtuna, Uppland, 2007-2008. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 35. (RAÄ dnr 321-2731-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Humlegården, Sigtuna, Uppland, 1987. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-249-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J., 2017. Arkeologi i Stora Gatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Rapporter från Arkeologikonsult 2017:2982. (RAÄ dnr 3.4.2-1295-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Lilla Nygatan. RAÄ 195:1. Förundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-23-2009).
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J. 2016. PM angående antikvarisk kontroll av schaktnng inom RAÄ Sigtuna 195:1 Laurentii gränd vid nr 1, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland. Arekologikonsult. Rapport 2016:2970. (RAÄ dnr 3... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Antikvarisk kontroll Kv Professorn 1, Sigtuna, Uppland, 2003. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ dnr 321-2063-2004.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Kv. Guldet 6, 1997 - stadsgårdar i utkanten av det tidigmedeltida Sigtuna. Arkeologisk undersökning. Sigtuna Museum, rapport nr 47. RAÄ dnr 321-1415-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2017. Nytt ljus över Sigtuna. Arkeologisk undersökning. RAÄ Sigtuna 195:1, Sankt Lars 1 m.fl., Sigtuna kommun, Stockholms län, Arkeologgruppen AB rapport; 2017:58. Lst dnr: 43111-6831-2016
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Rapportsammanställning. Slutundersökning, 1997-1998. Prästgatan, RAÄ 195:1, Sigtuna socken, Uppland. Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet. RAÄ dnr 321-957-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Kvarteret S:ta Gertrud 3, Sigtuna, Uppland 1999. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-289-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk, T. 2016. Schaktningsövervakning i Borgmästarängen och kv. Koppardosan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Borgmästarängen och kvarteret Koppardosan, RAÄ Sigtuna 195:1, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Långgatan, Sigtuna 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 38. (RAÄ dnr 321-1839-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A., Androsjtjuk, F. 2012. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktövervakning). Hamnen, Sigtuna, Uppland, 2010-2011. Sigtuna museum. RAÄ dnr 321-2703-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2004. Ödåker, Uppland, 2005. Rapport Antikvarisk kontroll. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-1557-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A. 2017. Lilla Vattugränd i Sigtuna. RAÄ-nr Sigtuna 195:1, Urmakaren 1, Sigtuna stad och kommun, Uppland. Arkeologisk kontroll i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB. Rapport 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Borgaren 4, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-253-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J. 2013. En schaktkontroll vid kvarteret Kyrkogärdet 4, Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Stock... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Trädgårdsgatan, Sigtuna, Uppland. Rapport, arkeologisk föundersökning (schaktkontroll), 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-4968-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Kvarteret Kållandet 2, Sigtuna, Uppland 2000. Rapport arkeologisk förundersökning . Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-252-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2004. Kållandet 4, Uppland, 2004. Rapport Antikvarisk kontroll. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-1556-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Utmakaren 5. RAÄ 195:1. Förundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-29-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Kyrkolunden 8. RAÄ 195:1. För- och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-230-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008.Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, Stora Gatan, RAÄ 195:1. Förundersökning, Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-30-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K och Ros, J. Stora Vattugränd i Sigtuna. En glimt av medeltida kulturlager. Fornlämning Sigtuna 195:1, Fastighet Sigtuna 2:152, Sigtuna stad och kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, Jonas. 2014. Schakt inom fastigheten Kyrkogärdet 3 i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kyrkogärdet 3. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Uppland. Stiftelsen Kultur... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • von Friesen, O.: Om staden Sigtunas ålder och uppkomst, HFT 1922-24 jämte karta.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berger, Å. 2016. En ny gravgård från vikingatid/tidig medeltid och en bevattningsanläggning från 1700-talet . Kvarteret Munken. RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Stockholms län. Arkeologikonsult. Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berger, Å. 2018. Klockstapeln i Sigtuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med återuppbyggnad av klockstapel inom fornlämning RAÄ Sigtuna 36:1 och 195:1 i Sigtuna kom... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Stora gatan/Laurentii gränd, Sigtuna, Uppland 1994. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-187-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2007. Rapport arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Kvarterat Urmakaren 3 och 5 samt Lilla Torget, Sigtuna, Uppland, 2007. Sigtuna Museets Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-1994-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • - Wikström, A. Långgatan och Tvärgränd, Sigtuna, Uppland 2000. Rapport arkeologisk slutundersökning. Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet. (RAÄ dnr 321-228-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Kållandet 2, Sigtuna, Uppland 2010. Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll. Sigtuna museum. RAÄ dnr 321-332-2011.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, S. 2013. Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1 i kvarteren Urmakaren, Humlegården m.fl., Sigtuna kommun & ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk förundersökning Kv Guldet 11, Sigtuna, Uppland, 2003. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ dnr 321-2068-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Långgränd. RAÄ 195:1. Slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-238-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, RAÄ 195:1, Stora Gatan. Slutundersökning, Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-242-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • WIkström, A, Kjellström, A. & Arnberg, A. 2008. Rapport arkeologisk förundersökning. Kållandet 1, Sigtuna, Uppland, 2007-2008. Meddelande och Rapporter från Sigtuna Museum nr 35. (RAÄ dnr 321-2731-200... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström A. 2008. Undersökning: Up, Sigtuna, Professorn 1. SMUV/Rapportsammanställning. (RAÄ dnr 321-179-2009)
Event <context>
 • Belägen i Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.Viktig information angående inloggning på Kringla Close window

Funktionen att logga in i Kringla kommer snart att tas bort. Befintliga länkar som du skapat finns kvar i UGC-hubben och syns i Kringla men det kommer inte längre att vara möjligt att skapa eller redigera länkar via Kringla.

Det är fortfarande möjligt att interagera med UGC-hubben via dess API - se https://ugc.kulturarvsdata.se/

Ert konto kommer inte att raderas, och inloggningsfunktionen kan återkomma i en senare uppdatering av Kringla.

NY ANVÄNDARE

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Viktig information angående inloggning på Kringla

Funktionen att logga in i Kringla kommer snart att tas bort. Befintliga länkar som du skapat finns kvar i UGC-hubben och syns i Kringla men det kommer inte längre att vara möjligt att skapa eller redigera länkar via Kringla.

Det är fortfarande möjligt att interagera med UGC-hubben via dess API - se https://ugc.kulturarvsdata.se/

Ert konto kommer inte att raderas, och inloggningsfunktionen kan återkomma i en senare uppdatering av Kringla.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok