Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Sigtuna, Uppland, Sigtuna
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. Schakt i Stora Malmgatan och Strandvägen i Sigtuna. Fornlämning Sigtuna 195:1, Stora Malmgatan och Strandvägen/Torggränd, Sigtuna församling, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk förundersökning. Stiftelsen kulturmiljövård. Rapport 2015:80. (RAÄ dnr. 3.4.2-3457-2015)
Beskrivning <itemDescription>
 • Stadslager, ca 1100x250-650 m (NÖ-SV), omfattande stadskärnan i Sigtuna stad, d.v.s. följande kvarter: Guldet, Ödåker, Tryckaren, Lillgården (del av), Snickaren (del av), Smeden (del av), Sankt Gertru... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Prata, S. 2011. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Kv. Kammakaren 5, Sigtuna, Uppland. Sigtuna museers uppdragsverksamhet. RAÄ dnr 321-789-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A., Kjellström, A. & Arnberg, A. 2008. Rapport arkeologisk förundersökning. Kållandet 1, Sigtuna, Uppland, 2007-2008. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 35. (RAÄ dnr 321-2731-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Rapport arkeologisk förundersökning. Malmgården 6, Sigtuna, Uppland 2009. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk förundersökning, Koppardosan 4, 2004. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ Dnr 321-3065-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Kvarteret Brasan 7. Sigtuna, Uppland 1996. Rapport arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-246-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, S. 2013. Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1 i kvarteren Urmakaren, Humlegården m.fl., Sigtuna kommun & ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A., Androsjtjuk, F. 2012. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktövervakning). Hamnen, Sigtuna, Uppland, 2010-2011. Sigtuna museum. RAÄ dnr 321-2703-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Långgatan, Sigtuna 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 38. (RAÄ dnr 321-1839-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, RAÄ 195:1, Borgmästarängen och Granhäcken. Förundersökning och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-32-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Tesch, S. 2006. Sigtuna 2:181 (kv Granhäcken). Sigtuna 2006. Rapport Arkeologisk förundersökning. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 30. (RAÄ dnr 321-467-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Kvarteret Kållandet 2, Sigtuna, Uppland 2000. Rapport arkeologisk förundersökning . Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-252-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arnberg, A. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Fastigheten Klippan 21, Olofsgatan, Sigtuna, Uppland, 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport). (RAÄ dnr 321-1986-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. & Kjellström, A.: Rapport Arkeologisk förundersökning, Manfred Björkqvists allé, 2003. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ Dnr 321-3517-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk, T. 2015. Schaktning för VA i Torggränd, Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län. Arkeologikonsult, Rapport 2015:2866. Lst dnr: 431... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Nunnan, S:t Persgatan, Prästgatan, Nocolaigränd, Humlegården. RAÄ 195:1. Slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-241-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J. 2010. Stora gatan/Torggränd. Sigtuna, Up, 2001. Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museum, rapport nr 48. RAÄ dnr 321-1287-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Malmgården 5, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-253-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Prata, S. 2011. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Kv. Lergöken 7, Sigtuna, Uppland. Sigtuna museers uppdragsverksamhet. RAÄ dnr 321-788-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kv S:t Nicolaus 3. Sigtuna, Uppland 1998. Rapport arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-287-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Borgmästarängen 1985, 1988 & 2007 samt Prästgatan 2007, Sigtuna. Rapport arkeologiska förundersökningar. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 37. (RAÄ dnr 321-1578-2009)
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, Kyrkolunden, RAÄ 195:1. Slutundersökning, Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-31-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Trekanten, Sigtuna, Uppland, 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport). (RAÄ dnr 321-1985-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk förundersökning, Sigtuna, Prästgården, 2004. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ Dnr 321-3667-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wiikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, Gröna gränd, RAÄ 195:1. Slutundersökning, Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-231-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2017. Schakt för bergvärme i kvarteret Sankta Gertrud i Sigtuna. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Sankta Gertrud 3. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Stockholms... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Förundersökning, Stora Gatan - S:t Persgatan och Manfred Björqvists Allé, Sigtuna, Uppland, 2004. Rapport Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-2056-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nohrstedt, M. 2017. Pm angående arkeologisk schaktövervakning i anslutning till Mariakyrkan Sigtuna 2:44, Sigtuna socken, Sigtuna kommun. Arkeologikonsult. Rapport 2016:3046. (Dnr RAÄ-2018-328)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Humlegården 6. RAÄ 195:1. Förundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-21-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Rapportsammanställning. Slutundersökning, 1997-1998. Prästgatan, RAÄ 195:1, Sigtuna socken, Uppland. Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet. RAÄ dnr 321-957-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Förundersökning Långgatan, Sigtuna, Uppland, 2002. Rapport Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-2055-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Fågelsångsvägen och kv S:t Lars. RAÄ 195:1. För- och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-19-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berg, Å. 2016. Preliminära resultat från arkeologisk undersökning i form av schaktövervaklning i kvarteret Nicolaus. RAÄ 195:1, Sigtuna socken och stad, Uppland, Stockholms län. Arkeologikonsult. Rapp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Torggränd. Sigtuna, Uppland 1997. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-293-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk, T. 2015. Kvarteret Koppardosan i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna kommun och socken, Stockholms län. Arkeologikonsult, rapport 2015:2963. (RAÄ dnr 3.4.2-368... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hed Jakobsson, A. 2017. I Sigtunas utkant. Slutundersökningsrapport över gravar och bebyggelse vid Götes mack. Arkeologikonsult. Rapport 2017:2696. (RAÄ-2018-501)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman, B.: Up, Sigtuna, Stora gatan m fl, RAÄ 195. Riksantikvarieämbetet Rapports
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wetsberg, T. 2015. Schaktövervakning i kvarteret S:t Göran i Sigtuna. Stockholms län, Uppland, Sigtuna kommun, Sigtuna stad, Kv. S:t Göran 3, Sigtuna 21:1 och Sigtuna 195:1. Uv Mitt. PM. (RAÄ dnr 3.4.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Låås, J. 2016. PM angående arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologikonsult. Rapport 2016:3040. (RAÄ dnr 3.4.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk förundersökning Kv Guldet 11, Sigtuna, Uppland, 2003. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ dnr 321-2068-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ammanställning 2005-04-05. (Dnr 321-1353-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • WIkström, A, Kjellström, A. & Arnberg, A. 2008. Rapport arkeologisk förundersökning. Kållandet 1, Sigtuna, Uppland, 2007-2008. Meddelande och Rapporter från Sigtuna Museum nr 35. (RAÄ dnr 321-2731-200... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman, B. 2005. Rapportsammanställning, undersökning: Up, Sigtuna, S:t Olofsgatan. Riksantikvarieämbetet. RAÄ dnr 321-1352-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, M. PM angående antikvarisk kontroll i form av schaktövervakning i Sigtuna RAÄ 195:1 (Stadslager). RAÄ dnr 3.4.2-2241-2013.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. & Kjellström, A. 2009. En tidigkristen gravgård vid Götes mack, Sigtuna 2008. Arkeologisk undersökning. Sigtuna museum, rapport nr 40. RAÄ dnr 321-224-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Slaktaren 5/Laurentii gränd. Sigtuna, Uppland 1999. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-283-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2007. Rapport arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Kvarterat Urmakaren 3 och 5 samt Lilla Torget, Sigtuna, Uppland, 2007. Sigtuna Museets Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-1994-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J. 2013. Sigtuna Prästgård-Kulturlager och bebyggelselämningar. Sigtuna RAÄ 195:1, Prästgåden 2:138, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk förundersökning i form av achaktningsöv... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Humlegården 12. RAÄ 195:1. Förundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-16-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2014. Medeltida kulturlager i Koppardosan 4, strandnära stadsbebyggelse. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1, Kvarteret Koppardosan 4, Sigtuna församling, Sigtuna kommun, Up... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Snickaren 5. Sigtuna, Uppland, 2001. Rapport Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-285-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Stora gatan/Laurentii gränd, Sigtuna, Uppland 1994. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-187-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Ödåker 5. RAÄ 195:1. För- och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-20-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kv Klockaren 6 & Stora Gatan. Sigtuna, Uppland 1998-1999. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-291-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2007. Rapport arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Minnestavla över Sigtuna Estniska Gymnasium, Stora Torget, Sigtuna, Uppland, 2007. Sigtuna Museets Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dn... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A. 2015. Busstorget i Sigtuna, RAÄ 195:1, Sigtuna stad och kommun, Uppland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB. Rapport 2015:34. (RAÄ dnr. 3.4.2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kvarteret S:t Lars - trädplantering, Sigtuna, Uppland 1999. Rapport arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-286-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Fågelsången 7, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-247-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2017. Bredband till S:t Nicolaus. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ Sigtuna 195:1, S:t Nicolaus 3, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Arkeologigruppen AB rappor... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A. 2017. Lilla Vattugränd i Sigtuna. RAÄ-nr Sigtuna 195:1, Urmakaren 1, Sigtuna stad och kommun, Uppland. Arkeologisk kontroll i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB. Rapport 2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Strandvägen-Torggränd och Koppardosan 2:1, Sigtuna, Uppland, 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport). (RAÄ dnr 321-43-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman, B. 2005. Rapportsammanställning, undersökning: Up. Sigtuna, Kv Koppardosan 2. Riksantikvarieämbetet. RAÄ dnr 321-1300-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • von Friesen, O.: Om staden Sigtunas ålder och uppkomst, HFT 1922-24 jämte karta.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, Kristina. 2014. Kvarteret Koppardosan i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Koppardosan 3, Sigtuna stad och kommun, Uppland, St... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J och Wikström, A. 2007. Urmakaren 3 och 4. Sigtuna 2007. Rapport Arkeologisk förundersökning. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 31. (RAÄ dnr 321-3685-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A., Ljung, C. & Kjellström, A. 2009. S:ta Gertrud 3, Sigtuna, 2008. Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museum. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museum nr 39. RAÄ dnr 321-1749-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2012. Arkeologi vid Mariakyrkan i Sigtuna. RAÄ 195:1, Sigtuna 2:41, 2:42 & 2:37. Sigtuna, Uppland. Upplandsmuseet, rapport 2012:21. RAÄ dnr 321-3819-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström A. 2007. Brandstationstomten. Sigtuna 2:44. 2007. Rapport Arkeologisk förundersökning. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 32. (RAÄ dnr 321-3918-2007)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Humlegården & Trekanten. Arkeologisk förundersökning. Sigtuna, Up, 2006-2010. Sigtuna Museum, rapport nr 41. RAÄ dnr 321-1409-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2005. Stora Gatan VA, Sigtuna, Uppland, 2005. Rapport Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-1554-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, RAÄ 195:1, kv Nunnan. Förundersökning och slutundersökning, Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-198-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. S:ta Gertrud 3. RAÄ 195:1. Forskningsundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-196-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Sankta Gertrud 10, Sigtuna, Uppland, 2010. Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll. Sigtuna museum. RAÄ dnr 321-333-2011.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk. T. 2016. PM angående arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning utmed Stora gatan, RAÄ Sigtuna 195:1, fastigheten Sigtuna 2:152, Sigtuna kommun, Uppland. Arkeologikonsult. PM ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Borgaren 4, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-253-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. & Prata, S. 2008. Rapport Arkeologisk undersökning. Kålsängen 1, Sigtuna, Uppland, 2005. Meddelande och Rapporter från Sigtuna Museum nr. 34. (RAÄ dnr 321-2730-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Stora Gatan i Sigtuna, Up, 2002. Rapport, arkeologisk undersökning. Sigtuna Museum, rapport nr 49. RAÄ dnr 321-1308-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2004. Kållandet 4, Uppland, 2004. Rapport Antikvarisk kontroll. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-1556-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. (red). 2008. På väg mot Paradiset - arkeologisk undersökning i kvarteret Humlegården 3 i Sigtuna 2006. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 33. (RAÄ dnr 321-2239-2008).
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J. 2016. PM angående arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom RAÄ Sigtuna 195:1 i Olofsgatan längs den sydvästra delen av Sankt Olofs bogårdsmur, Sigtuna kommun, Stockhol... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Kållandet 2, Sigtuna, Uppland 2010. Arkeologisk förundersökning, schaktkontroll. Sigtuna museum. RAÄ dnr 321-332-2011.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Utmakaren 5. RAÄ 195:1. Förundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-29-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjulström, B. 2012. Schaktningsövervakning vid Mariakyrkan. Inom fornlämning 195:1, Kvarteret Triangeln m.fl., Sigtuna socken och kommun, Stockholms län. Arkeologiska förundersökning i form av schaktö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J., 2017. Arkeologi i Stora Gatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Rapporter från Arkeologikonsult 2017:2982. (RAÄ dnr 3.4.2-1295-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A., 2004. Rapport Arkeologisk förundersökning, Klockaren 4 2004. Sigtuna Museum nr 20. RAÄ Dnr 321-3518-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2015. Bergvärme i kvarteret Tullen. Arkeologisk förundersökning. RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Arekologgruppen AB, Rapport 2015:33. Lst dnr: 43111-14205-2015
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Lilla Nygatan. RAÄ 195:1. Förundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-23-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, Kristina. 2015. Kvarteret Urmakaren i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Urmakaren 9, Sigtuna stad, Sigtuna kommun, Stockholms... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kvarteret S:t Nicolaus 4, Sigtuna, Uppland 1996. Rapport arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-288-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kv Tryckaren 6, Gamla apoteket. Sigtuna, Uppland 1993. Rapport arkeologisk förundersökning (schaktningsövervakning). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-294-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T, 2015. Ett schakt i Humlegården 12. Arkeologisk förundersöking, schaktövervakning. RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Dnr: 4311-43102-2014. Arkeologgruppen AB. Rapport 201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Trädgårdsgatan, Sigtuna, Uppland. Rapport, arkeologisk föundersökning (schaktkontroll), 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-4968-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Tesch, S. 2006. Kv. Guldet 6, Sigtuna, Uppland. 2006. Rapport arkeologisk schaktningsövervakning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-452-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Rapport arkeologisk förundersökning. Klockbacken, Sigtuna 2:152 (Prästgatan 8), Sigtuna, Uppland 2009. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2004. Ödåker, Uppland, 2005. Rapport Antikvarisk kontroll. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-1557-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Koppardosan 2, Sigtuna, Uppland, 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport). (RAÄ dnr 321-1990-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kv Snickaren 4, Sigtuna, Uppland 1999. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-284-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, M. Tryckaren 8. Sigtuna, Uppland, 2005. Undersökningsrapport. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-703-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. S:ta gertrud 3. RAÄ 195:1. Slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-197-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ljung, C. 2007. Rapport arkeologisk schaktövervakning. S:t Laurentii gränd, Sigtuna, Uppland, 2007. Sigtuna Museets Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-3616-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk schaktningsövervakning, Lergöken 2, Sigtuna, 2005. RAÄ Dnr 321-2030-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, S. 2013. Schaktningsövervakning inom fastigheten Humlegården 8. Arkeologisk förundersökning inom fornlämnng RAÄ Sigtuna 195:1 i kvrateret Humlegården 8, Sigtuna kommun och stad. Arkeologik... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Slaktaren 6, Sigtuna, Uppland. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-4995-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, J. 2017. Tomtgräns, passage, stenlagd gränd och runben i Humlegården i Sigtuna. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kvarteret Humlegården 12. Sigtuna församling, Sigtuna kommun, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Professorn 2. RAÄ 195:1. För- och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-182-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk, T. 2015. PM angående förundersökning i form av schaktkontroll inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1, Kvarteret Humlegården 14, Sigtuna kommun. Arkeologikonsult. (RAÄ dnr 3.4.2-726-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk slutundersökning, Medeltida stadsgårdar i kv Humlegården 3 och 13, Sigtuna 1998. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer nr 9. RAÄ Dnr 321-367-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Slaktaren 4. Sigtuna, Uppland, 2000. Rapport Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-259-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berger, Å. 2016. En ny gravgård från vikingatid/tidig medeltid och en bevattningsanläggning från 1700-talet . Kvarteret Munken. RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Stockholms län. Arkeologikonsult. Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. Kv Trädgårdsmästaren 11 och Humlegården 3 (tvätten) Sigtuna, Uppland 1988 och 1991. Rapport arkeologiska förundersökningar. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-186-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2012. Angående arkeologisk schaktövervakning, fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1, Sigtuna kommun. Upplandsmuseet. RAÄ dnr 321-3818-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Klockaren 5, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-250-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk, T. 2015. Schaktning för VA i Torggränd. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län. Arkeologikonsult. Rapport 2015:2866. (RAÄ dnr 3.4... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning, (antikvarisk kontroll). Kvarteret Dansen 1, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-243-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2004. Ödåker 7, Uppland, 2004. Rapport Antikvarisk kontroll. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-1555-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • - Wikström, A. Långgatan och Tvärgränd, Sigtuna, Uppland 2000. Rapport arkeologisk slutundersökning. Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet. (RAÄ dnr 321-228-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2012. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktövervakning). Humlegården 6, Sigtuna, Uppland, 2012. Sigtuna museum. RAÄ dnr 321-2701-2012.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2016. Lillgården i Sigtuna. Fornlämning Sigtuna 195:1, kvarteret Lillgården 1, Sigtuna stad och kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström A. 2008. Undersökning: Up, Sigtuna, Professorn 1. SMUV/Rapportsammanställning. (RAÄ dnr 321-179-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Förundersökning Kv Slaktaren 3, Sigtuna, Uppland, 2002. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ dnr 321-2066-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2010. Kv. Guldet 6, 1997 - stadsgårdar i utkanten av det tidigmedeltida Sigtuna. Arkeologisk undersökning. Sigtuna Museum, rapport nr 47. RAÄ dnr 321-1415-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Stora Torget, Sigtuna, Uppland, 2008.Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport). (RAÄ dnr 321-1992-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K och Ros, J. Stora Vattugränd i Sigtuna. En glimt av medeltida kulturlager. Fornlämning Sigtuna 195:1, Fastighet Sigtuna 2:152, Sigtuna stad och kommun, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2005. kv Humlegården 3, Sigtuna, Uppland, 2005. Rapport Arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-3130-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Antikvarisk kontroll Kv Professorn 1, Sigtuna, Uppland, 2003. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer. RAÄ dnr 321-2063-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, RAÄ 195:1, Stora Gatan. Slutundersökning, Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-242-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2007. Rapport arkeologisk förundersökning (schaktkontroll). Laurentii gränd, Sigtuna, Uppland, 2007. Sigtuna Museets Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-1993-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Spjuth, O. 2017. Tidigmedeltida kulturlager i Sigtuna. Schaktning i samband med flytt av elskåp. Fornlämning Sigtuna 195:1, Lönngränd och Jakobs gränd, Sigtuna socken, Sigtuna kommun, Stockholms län, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A., Androsjtjuk, F. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktövervakning). Prästgatan, Sigtuna, Uppland, 2010. Sigtuna museum. RAÄ dnr 321-2702-2012.
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J. 2013. En schaktkontroll vid kvarteret Kyrkogärdet 4, Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Stock... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. S:t Lars 2. Sigtuna, Uppland. Rapport, arkeologisk förundersökning (schaktkontroll), 2009. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-4969-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Klange, J. 2016. PM angående antikvarisk kontroll av schaktnng inom RAÄ Sigtuna 195:1 Laurentii gränd vid nr 1, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland. Arekologikonsult. Rapport 2016:2970. (RAÄ dnr 3... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Nicolai gränd, Lilla Torget, Stora och lilla Nygatan. RAÄ 195:1. Förundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-26-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Runer, J. 2013. En schaktkontroll vid Sankt Pers skola, Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Stockholms l... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Medeltidsstaden 6, 1977.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Spjuth, O. 2017. Fiberdragning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Sigtuna 195:1, Koppardosan 2, Sigtuna socken, Sigtuna kommun, St... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ros, Jonas. 2014. Schakt inom fastigheten Kyrkogärdet 3 i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Sigtuna 195:1. Kyrkogärdet 3. Sigtuna församling. Sigtuna kommun. Uppland. Stiftelsen Kultur... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Plantagen, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-257-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Stora Malmgatan, Sigtuna, Uppland, 1988. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-292-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Kvarteret S:ta Gertrud 3, Sigtuna, Uppland 1999. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-289-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2009. Koppardosan 2 & 3, 1995, 1999 & 2007. Rapport arkeologiska förundersökningar. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 36. (RAÄ dnr 321-1550-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. & Kjellström, A. 2010. Magistern 2, 1998. Röda skolan 1992. Siigtuna, Up. Arkeologisk undersökning. Meddelanden och rapporter från Sigtuna museum nr 46. (Raä dnr: 321-1463-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kyrkolunden, busstorget, Granhäcken och Prästgatan. Sigtuna, Uppland, 1986. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lindeberg, M (med bidrag av Källström, M & Carlsson, M). 2017. Kulturlager från medeltid och tidigmodern tid kring Drakegården i Sigtuna. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström A. 2008. Undersökning: Up, Sigtuna, Trädgårdsmästaren 9 och 10. SMUV/Rapportsammanställning 2008. (RAÄ dnr 321-180-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Antikvarisk kontroll, Smeden 2, 2005. RAÄ Dnr 321-2029-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008.Rapportsammanställning. Up, Sigtuna, Stora Gatan, RAÄ 195:1. Förundersökning, Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-30-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berger, Å. 2018. Klockstapeln i Sigtuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med återuppbyggnad av klockstapel inom fornlämning RAÄ Sigtuna 36:1 och 195:1 i Sigtuna kom... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Lilla Torget bredband, Sigtuna, Uppland. Rapport Arkeologisk schaktningsövervakning, Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet, 2005. (RAÄ dnr 321-702-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Koppardosan 2, Sigtuna, Uppland, 1985. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (RAÄ dnr 321-188-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. 2008. Rapport Arkeologisk förundersökning. Skolbacken och Kristina Konferens & Hotell AB, Sigtuna, Uppland, 2008. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet (Arkivrapport) (RAÄ dnr 321-44-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Urmakaren 1. RAÄ 195:1. Slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-190-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekman, T. 2017. Nytt ljus över Sigtuna. Arkeologisk undersökning. RAÄ Sigtuna 195:1, Sankt Lars 1 m.fl., Sigtuna kommun, Stockholms län, Arkeologgruppen AB rapport; 2017:58. Lst dnr: 43111-6831-2016
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Arkeologisk förundersökning, Stiftelsen Humlegården, kv Humlegården 3, Sigtuna 2004. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museer nr 22. RAÄ Dnr 321-366-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björk, T. 2016. Schaktningsövervakning i Borgmästarängen och kv. Koppardosan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Borgmästarängen och kvarteret Koppardosan, RAÄ Sigtuna 195:1, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Långgränd. RAÄ 195:1. Slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-238-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Väg 263 vid Mariakyrkan. Sigtuna, Uppland 1994. Rapport arkeologisk förundersökning. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-254-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A.: Rapport Förundersökning, Lergöken 8, Sigtuna, Uppland, 2004. Rapport Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. RAÄ dnr 321-2057-2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Mathiesen, T. Rapport Arkeologisk förundersökning (antikvarisk kontroll). Kvarteret Humlegården, Sigtuna, Uppland, 1987. Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet. (RAÄ dnr 321-249-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sillén, P. 2016. PM angående antikvarik kontroll inom RAÄ Sigtuna 195:1, kvrateret Munken 2 och Sigtuna 2:39, Sigtuna kommun, Stockholms län. Arkeologikonsult. Rapport 2016:3041. (RAÄ dnr 3.4.2-5241-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jonsson, K. 2016. Stora gatan i Sigtuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Stora gatan 28B, Sigtuna 2:152, Sigtuna stad och kommun. Stiftelsen kulturmiljövård. Rapport 2016:82... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedenstierna-Jonson, C. 2006. Rapport Arkeologisk undersökning. Klippvägen - Olofsgatan, Sigtuna 1999. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 27. Sigtuna.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Professorn 4. RAÄ 195:1. För- och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-183-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wikström, A. 2008. Rapportsammanställning. Up. Sigtuna. Kyrkolunden 8. RAÄ 195:1. För- och slutundersökning. Sigtuna Museum. (RAÄ dnr 321-230-2009).
Event <context>
 • Belägen i Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data