Ristning, medeltid/historisk tid

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gävleborg, Hudiksvall, Hälsingland, Delsbo
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Event <context>
  • Belägen i Delsbo, Hudiksvall, Hälsingland, Gävleborg.
Lämningstyp<itemName>
Ristning, medeltid/historisk tid
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Ristning, medeltid/historisk tid
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data