Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kalmar, Kalmar, Småland, Hossmo
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björn Helmfrid 1935 nr 28.
Placering <itemDescription>
 • I byggnad eller under vatten
Orientering <itemDescription>
 • I Hossmo kyrkas stiglucka vid revideringsinventeringen 1974.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä's inv .1942 nr 3.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kinander, R, 1935-61, Smålands runinskrifter, Sm 166, s. 323, samt där angiven litteratur.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • 1925/36 ATA Småland Allm.
Beskrivning <itemDescription>
 • (5) Gavelsten till s k Eskilstunakista, del av Sm 166, kalksten, 1,25 x 0,75 m st och 0,05 m tj. Dekorerad med rosett- och slingmönster i lågrelief. Överdelen avslagen.

  (6) Gavelsten till sk Eskilstu...

  Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fornvännen 1959 sid 99 f.f.
Event <context>
 • Belägen i Hossmo, Kalmar, Småland, Kalmar.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data