Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, RAÄ (dnr 321-4988-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lucas, R. 2018. PM. Angående utförd schaktningsövervakning inom fastighet Dragarbrunn 1:2, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Rapportnummer saknas. (RAÄ-2018-3287)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Slottet, Oden, S:t Erik, Domen, Rosenberg samt Riddartorget, Universitetsparken, Fyristorg, gamla Torget och Valvgatan, UV Uppsala (dnr 9562/92).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Atle, Upplandsmuseet (dnr 321-2259-2002).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, ark undersökning, kv Leoparden, UV-Uppsala (ATA Dnr 5475/84).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2005. Rapport. Konsistoriehuset. Schakningsarbeten vid Konsistoriehuset. Uppsala RAÄ 88. Upplandsmuseet rapport 2005:12. RAÄ dnr 321-2918-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2015. Arkeologi i Bangårdsgatan, Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Dragarbrunn 1:2, Kungsängen 1:2, Uppsala stad 88:1, Uppsala kommun, Uppland, Upplandsmuseets rapporter 2015:23. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2005. Rapport. Ny ambulansstation. Schaktningsarbeten vid Akademiska sjukhuset. Uppsala RAÄ 88. Upplandsmuseet 2005:16. RAÄ dnr 321-3740-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä dnr 321-1084-2006. Syse, B. 2006. Antikvarisk kontroll och arkeologisk schaktningsövervakning. Slottbacken. Placering av byst i Slottsbacken. Raä 88. Slottsbacken, Uppsala stad, Uppland. Upplandsm... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B & Kjellberg, J. 2007. Kvarteret Rådstugan. Arkeologisk förundersökning. Dragarbrunn 19:1. Uppsala stad. Uppland. (RAÄn dnr 321-2916-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Örnen, UV Uppsala (dnr 421-249-1996).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Broberg, B. & Hasselmo, M. 1981. Keramik, kammar och skor från sju medeltida städer. I: Medeltidsstaden 30. RAÄ.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Rosenberg, Upplandsmuseet (dnr 321-2674-2003).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Örtedalen/Dragarbrunn, Upplandsmuseet (dnr 321-960-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, Anna. Arkeologisk schaktningsövervakning. Historicum. Etapp III. Bebyggelselämningar i universitetsparken. Centrum 1:9. Fjärdingen. Raä 88. Uppsala stad. Uppland. Upplandsmuseets rapport 2008:0... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, Fjärdingen, UV (ATA Dnr 4129/89).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fagerlund, D. 2018. Gravar vid Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala. Arkeologisk schaktnngsövervakning. Fjärdingen 1:17, 24:6, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2018:20. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Luten, UV Uppsala (dnr 6481/89).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Bryggaren 3, UV Uppsala (dnr 321-1701-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Ang. Arkeologisk schaktningsövervakning inom Fjärdingen 13:4, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Lst dnr 431-694-16. Skrivelse, Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-3739-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2014. Arkeologi i Dragarbrunnsgatan-Smedsgränd, Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet rapport 2014:09. (RAÄ dnr 3.4.2-2488-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Anund, J. Området vid Franciskanerklostrets tegelbruk. Arkeologisk förundersökning. Akademiska sjukhuset. RAÄ 88. Uppsala. Uppland. UV Uppsala rapport. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökning... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schück. Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, Universitetshuset, UV Uppsala (dnr 6264/92).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning inom fastigheten Dragarbrunn 1:2, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-819-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-3901-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2018. Angående utförd arkeologisk schaktningsövervakning vid Carolina Rediviva inom fornlämning Uppsala 88:1, fastighet Kåbo 15:1, Uppsala kommun, Uppsala län (431-3707-18). Upplandsmuseet, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning vid Västgöta Nation, Fjärdingen 28:9, Uppsala stad, LST dnr 431-6717-14. Upplandsmuseet. Rapport Ar-127-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-2878-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • -Ölund, A. 2013. Angående schaktning för provgropar inom fastigheten Fjärdingen 33:1, bastion Styrbiskop, Uppsala stad (Lstn 431-3629-13), Dnr Ar- 404-2013. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-1713-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, Smedsgränd - Ö. Ågatan, Upplandsmuseet (dnr 321-1075-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Hjorten, Upplandsmuseet (dnr 321-3057-2002).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, för/slutundersökning, kv Svala, UV-mitt (ATA Dnr 1978/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, Joakim. 2007. Arkeologisk schaktningsövervakning. Dekanhuset. Ett medeltida kanikhus och kulturlager i domkyrkoområdet. Fjärdingen 24:1. Raä 88. Uppsala stad. Uppland. Upplandsmuseets rappo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fagerlund, D. 2016. För bröder, präster och kungar. En medeltida tegelindustri i Uppsala. Fornlämning Uppsala 88:1, Fjärdningen 32:1, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2005. Rapport. Odinslund. VA-arbete i Akademigatan, Åsgränd och Biskopsgården. Uppsala RAÄ 88. Upplandsmuseet 2005:03. RAÄ dnr 321-1425-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, kv Rådstugan, UV Uppsala (dnr 2732/82).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2018:15. Kulturlager och konstruktioner i Kungsängsgatan i Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning, Kungsängen 1:2, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2018:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, Anna. 2010. Universitetsparken. Lämningar efter ärkebiskopsborgen. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseets rapporter 2010:16. (Raä dnr: 3.4.2-1785-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, Arkeologi i Uppsalakvarteret Disa 1973-1993. UV Bergslagen (dnr 321-848-2002).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Beronius Jörpeland, L. m.fl. 1975. Projekt Uppdragsarkeologi. Vid Fyrisån - arkeologi i Östra Aros. I: Arkeologi i Sverige. RAÄ rapport 1976.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Övre Slottsgatan, ATA dnr 7688/89.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, Götgatan/ V Strandgatan, Upplandsmuseet (dnr 421-2803-1998).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning och schaktövervakning, Linnégatan, Ö. Ågatan, Upplandsmuseet (dnr 321-1310-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B., 1984. Kvarterets första 300 år. Om den arkeologiska undersökningen i kv Rådstugan 1981. I: Ur Dragarbrunn. En Uppsalagatas historia och förnyelse.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä dnr 321-1729-2006. Roslund-Forenius, Y. 2006? Skytteanska trädgårde. Arkeologisk förundersökning, Skytteanska trädgården, Kvarteret Domen 26:4, RAÄ 88, Uppsala, Uppland. Raä UV Uppsala, rapport.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 2006: Arkeologisk schaktningsövervakning. Verelius källare, en källarglugg i Åsgränd och andra lämningar från historisk tid som framkom i samband med schaktningar för fjärrvärme i området... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä dnr 321-1668-2006. Pettersson, K. 1997. Riddartorget. Arkeologisk undersökning, Riddartorget och del av Trädgårdsgatan, Raä 88, Uppsala, Uppland. Raä UV Uppsala, rapport.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Uppsala domkyrka. Arkeologi i förhallen, mittskeppet, koret och utvändigt. Uppsala, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2015:01. (RAÄ dnr 3.4.2-2662-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Akademigatan, UV (ATA Dnr 3224/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schmidt Wikborg, E. 2015. Uppsala slott. Arkeologi vid Kung Jans port och bastion Gräsgården. Arkeologisk förundersökning. Upplandsmuseet. Rapport 2015:11. (RAÄ dnr 3.4.2-2389-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. Angående arkeologisk schaktningsövervakning, fornlämning Uppsala 88:1, Kv Munken, Uppsala kommun och län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-304-2012. (RAÄ dnr 3.4.2-4312-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, Drottninggatan, Trädgårdsgatan, UV Uppsala (dnr 5088-88).
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. Rapport. Vretgränd. Bebyggelse och kulturlager från senmedeltid och nyare tid. Uppsala RAÄ 88. Upplandsmuseet rapport 2005:13. RAÄ dnr 321-2928-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Rudan, Upplandsmuseet (dnr 321-3974-2003).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Redin, L. 1976. Medeltidsstaden 3. RAÄ rapport.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Arkeologi i Slottsbacken och Odinslund. Uppsala 88:1. Fjärdingen 1.3, 1:17, 33:1 samt Kåbo 1:1 och 15:1. Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning och antikvarisk m... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Tegelvalv och murar vid Uppsala slott. Fjärdningen 33:1, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet. Rapport 2017:03. (RAÄ dnr. 3.4.2-5... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä dnr 321-29-2006. Pettersson, K. 2005? Börjeplan. Arkeologisk undersökning, Börjeplan, RAÄ 88, Uppsala, Uppland. Raä UV Uppsala, rapport.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2016. Ang arkeologisk schaktningsövervakning inom fastigheten Fjärdingen 1:3, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-340-2016. (RAÄ dnr 3.4.2-4552-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 2010. S:t Olofsgatan - Murverk och kulturlager. Arkeologisk schaktningsövervakning, RAÄ 88, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet rapport 2010:18. Uppsala (RAÄ dnr 321-1696-2010).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, Joakim. 2007. Arkeologisk schaktningsövervakning. Gustavianum. Medeltida murverk i Akademigatan. Centrum 50:2. Fjärdingen. Raä 88. Uppsala stad. Uppland. Upplandsmuseets rapport 2007:23. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2016. Kvarteret Munken. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 88:1, kv Munken, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2016:01. (RAÄ dnr 3.4.2-4495-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2016. Universitetsparken i Uppsala. Sentida lämningar och ett ovanligt fynd. RAÄ 88:1, Fjärdingen 1:9, Uppsala stad, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet. Rapport 2016... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä dnr 321-1636-2006. Syse, B. 2006. Antikvarisk kontroll. Invid domkyrkan. Nedgrävning av radonbrunnar, Raä 88, Domkyrkan, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet, rapport 2006:12.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2006. Nedre Slottsgatan. Kulturlager i Nedre Slottsgatan. RAÄ 88, Nedre Slottsgatan, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseet, rapport 2006:22. RAÄ dnr 321-2823-2006.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i kv Bryggaren, Uppsala stad. Upplandsmuseet. Skrivelse;2015-07-02. (RAÄ dnr 3.4.2-2346-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Kaniken, UV Uppsala (dnr 429-2302-1994).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2010. Uppsala slott. Kurtinmuren. Upplandsmuseets rapporter 2010:43. (Raä dnr: 3.4.2-4018-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2014. Arkeologi i S:t Persgatan, Uppsala, Dragarbrunn 1:2, 19:9, Uppsala stad 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseets rapporter 2014:13. (Raä dnr... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Trädgården, UV Uppsala (dnr 3493/87).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2011. Uppsala slott. Arkeologi vid ingång A. Upplandsmuseets rapporter 2011:14. (Raä dnr: 3.4.2-3320-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2012. Ang övervakning i samband med markarbeten med trädplantering i Uppsala universitetspark. RAÄ 88:1 Uppsala stad, Fastigheten Fjärdingen 1:9, Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. Dnr... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, S:t Olofsgatan, Upplandsmuseet (dnr 321-4479-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sjöberg, K., 1984. Undersökning av fossila frukter och frön från en medeltida ränna i kv Kransen, Uppsala.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2013. Arkeologisk schaktningsövervakning. Universitetshuet och Universitetsparken i Uppsala, Fjärdingen 1:9, RAÄ 88:1, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet rapport 2013:6. Uppsala (RAÄ dnr ... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Roslund-Forenius, Y. Kvarteret Trädgården. Arkeologisk undersökning. Kvarteret Trädgården. Fjärdingen 27:12. RAÄ 88. Uppsala. Uppland. RAÄ dnr 5606/93. UV Uppsala rapport. Rikantikvarieämbetet. Arkeol... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2010. Kvarteret Österdalen, Kulturlager i stadsranden. Dragarbrunn 4:10, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet, rapport 2010:4. Uppsala (RAÄ dnr 321-1700-2010).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, Slottsgränd, Upplandsmuseet (dnr 421-2813-1998).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Örtedalen, UV Uppsala (dnr 3457/84).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1980 och 1981.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-167-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-2547-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2017. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i fornlämning Uppsala 88:1, inom fastigheten Fjärdingen 13:3 i samband med planerad byggnation av utebar vid Sörmlands-Nerikes nation (Lst dnr 4... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i Skytteanska trädgården, Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-2912-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Uppsala stads historia VII: Från östra Aros till Uppsala, 1986.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Anund, J. 2008. Urbanisering och kulturlager - sju undersökningar i Aros och Uppsala. Uppland, Uppsala stad, Domkyrkoplan, Bangårdsgatan, Akademiska sjukhuset, kvarteret Domen och kvarteret S:t Erik. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, Joakim & Qviström, Linda. 2008. Östra Ågatan och Bangårdsgatan. Kulturlager och konstruktioner längs Fyrisån, medeltid och nyare tid. Arkeologisk schaktningsövervakning. Raä 88, Uppsala st... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Slottet, kv Fågelsången, kv Munken, UV Uppsala (dnr 421-3056-1994).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, ark förundersökning, kv Pantern, UV-mitt (ATA Dnr 4192/89).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, ark undersökning, St Eriks torg, UV-Uppsala (dnr 8173/92).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 2009. Kvarteret Rosendal - Bebyggelselämningar från historisk tid under Rosendals matsalar. Arkeologisk schaktövervakning. Fjärdingen 13:2, RAÄ 88, Uppsala. Upplandsmuseet 2009: 26 (RAÄ d... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Ang arkeologisk schaktningsövervakning i S:t Persgatan, Uppsala sn. Upplandsmuseet. Ar-126-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-3616-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Trädgården, UV-Uppsala (dnr 2356/89).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2011. Arkeologi i Kv Rådstugan. Upplandsmuseets rapporter 2011:12. (Raä dnr: 3.4.2-2100-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2008. Arkeologisk schaktningsövervakning. Under bron. Anläggande av fisktrappa vid Islandsfallet. Islandsfallet, RAÄ 88, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2008:17. (RAÄ dnr 321... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, Fyristorg, UV Uppsala (dnr 321-4628-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Sysslomansgatan, UV Uppsala (dnr 413-4490-1996).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 1997: i Swartabekkenom. Kulturlager från medeltid och nyare tid i Svartbäcksgatan, Uppsala. Arkeologiska undersökningar, Svartbäcksgatan, Uppsala, Uppland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsa... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning inom Uppsala 88:1, fastighet Kåbo 15:1, Uppsala stad och kommun, Uppsala län. Lst dnr 431-2593-17. Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-323-2017. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2011. Uppsala domkyrka. Arkeologi i det norra transeptet. RAÄ 88:1, Uppsala. Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2011:04. (RAÄ dnr 3.4.2-1169-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Redin, L. 1976. Uppsala. Medeltidsstaden 3. Rapport RAÄ/SHM. Stockholm.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J., 2005. Kv Örtedalen. Gjuteri, odling och bebyggelse i Uppsalas utkant. Arkeologisk undersökning, Uppsala RAÄ 88. Rapport 2005:14. Upplandsmuseet. Raä dnr 321-2978-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 2009. Kvarteret Ubbo, Lindska skolan, Sentida bebyggelselämningar vid Odinslund. Arkeologisk schaktövervakning. Fjärdingen 20:1, Uppsala 88, Uppsala. Upplandsmuseet 2009: 25 (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Pantern, ATA dnr 6785/89.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2007: Uppsala slott, Landshövdingens trädgård. Arkeologisk schaktningsövervakning. RAÄ 88. Uppsala slott. Uppsala stad och kommun. Uppland. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 321-1537-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Dragarbrunn, Upplandsmuseet (dnr 321-3134-01).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Bryggaren, UV-mitt (ATA Dnr 427/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Disa, Upplandsmuseet (dnr 321-4431-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ehn, O., & Gustafsson, J-H., 1984. Kransen. Ett medeltida kvarter i Uppsala. Upplands Fornminnesförenings tidskrift nr 50.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll och schaktövervakning, Bäverns gränd, Upplandsmuseet (dnr 321-630-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. & Syse, B. 2004. Kvarteret S:t Johannes. Arkeologisk förundersökning. Fjärdingen 9:3, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet. 2004:06.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lucas, R. 2017. Angående arkeologisk schaktningsövervakning inom kvarterat Ubbo, Uppsala 88:1, Fjärdingen 20:3, Uppsala stad, Uppsalal kommun (Lst dnr 431-2844-17, 2017-05-04). Skrivelse Upplandsmusee... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, S.t Persgatan, UV (dnr 321-4633-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2013. Angående schaktningar för åskskydd samt avloppsledning inom fastigheten Kåbo 15:1, Carolina Rediviva, Uppsala stad (Lstn 431-6604-12). 2013-05-21, Dnr Ar-601-2012. Upplandsmuseet (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Universitetsparken, UV Uppsala (dnr 5994/91).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sundin, E. 2017. Skrivelse/PM. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning inom Uppsala 88:1, fastigheten Fjärdingen 29:3, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Lst dnr 431-6997-15. Upplandsmuseet. (... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Område med medeltida kulturlager. Det markerade området utgör bevakningsområde enligt länsmuseets önskningar. Se även nr Uppsala 65:1 och Uppsala 85:1. Områdets omfattning och gränser är baserad på en... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. Rapport. Uppsala slott. Uppförande av skyltmast och skåp. Uppsala RAÄ 88. Upplandsmuseet rapport 2005:11. RAÄ dnr 321-2917-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Domen, UV Uppsala (dnr 421-3377-?).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Kaniken (dnr 5683/91).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. Skrivelse/PM. Ang. schaktningsövervakning inom fastigheten Fjärdingen 20:3, kv Ubbo, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr. 3.4.2-851-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sundquist, N. Uppsala stads historia, del 1.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, ark undersökning, kv Lindormen, UV-Uppsala (dnr 2126/87).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning vid Södermanlands-Nerikes nation, Fjärdingen 13:3, Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-1922-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sundin, E. 2016. Kvarteret Luten - arkeologi vid Upplands Nation. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdinegn 6:2, Uppsala stad 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2016:15. (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, kv S:t Erik, Upplandsmuseet (dnr 321-2563-2002).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 2006: Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Svan. Kulturlager och konstruktioner från medeltid och nyare tid samt sentida störningar. RAÄ 88, Dragarbrunn 16:2, Uppsala stad, Uppland. Upp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, Blekebacken, Slottsbacken, UV Uppsala (dnr 321-4399-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Trädgården, UV Uppsala (dnr 321-3829-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Disa, UV-Uppsala (dnr 764/92). -
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Draken, UV-Uppsala (dnr 4952/92).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Arkeologi vid Universitetshuset. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdingen 1:9, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet, Rapport 2017:10 (RAÄ dnr 3.4.2-6363-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i universitetsparken, Uppsala 88:1, Fjärdingen 1:9, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-989-2014. (RAÄ dnr 3.4.2... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll och schaktövervakning, kv Örnen, Upplandsmuseet (dnr 426-1032-1998).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2017. Angående arkeologisk schaktningsövervakning av provgropar i Klosterparken (Franciskanklostret) inom fastigheten Dragarbrunn 1:2, kv Torget, Uppsala stad och kommun, (lst dnr 431-4390-1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i Drottninggatan, Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-99-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, Domkyrkoplan, UV-Uppsala (ATA Dnr 7437/91).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Dragarbrunn, Upplandsmuseet (dnr 321-3749-2003).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, arkeologisk kontroll, Vretgränd, Upplandsmuseet (dnr 321-728-1999).
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • FMR:s registerkarta, 11I 7a NV, 11I 7b NÖ
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2011. Kvarteret Munken. Upplandsmuseets rapporter 2011:16. (Raä dnr: 3.4.2-3847-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, kv Rudan, UV (ATA Dnr 4903/87).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. Arkeologi längs Carolinabacken, Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdingen 33:1 och 1:17. Uppsala srad 88:1. Uppsala kommun. Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2015:22. (RAÄ dnr... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, S:t Olofsgatan, UV Uppsala (dnr 3225/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Bangårdsg, UV-Uppsala (dnr 6609/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, arkeologisk provundersökning, kv Kroken 5, UV Mitt (dnr 321-6729-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Kroken, UV Uppsala (dnr 2079/82).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, K. & Wickman, B. 2006. Rapportsammanställning, 2006-12-28. Up, Uppsala, kv Rådhuset. Delundersökning. Riksantikvarieämbetet. (RAÄ dnr 321-5059-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Torget, UV Uppsala (dnr 5835/92).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning vid Ecclesiasticum, Fjärdingen 22:1-2. Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-4008-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1974.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nielsen, A-L., 2004. Rapportsammanställning [ Kv Toven, Medeltida kulturlager och bebyggelselämningar. Arkeologisk undersökning, Uppsala RAÄ 88. Riksantikvarieämbetet UV. Raä dnr 321-115-2005.]
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviströn, Linda. 2011. Fjärrkyla i Bragbrunnsområdet. Lämningar från medeltid och nyare till i Vaksalagatan, Dragarbrunngatan och Påvel Snickares gränd. Upplandsmuseets rapporter 2011:05. (Raä dnr: 3.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2016. Ang arkeologisk schaktnignsövervakning inom fstigheten Fjärdingen 1:19, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-886-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-646-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Ånäbben, Upplandsmuseet (dnr 321-3983-2003).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2018. Arkeologi på Forumtorget - ett medeltida trägolv i Uppsala. Arkeologisk schaktningsövevakning. Dragarbrunn 1:2, 23:3, 27:2. Uppsala 88:1. Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang arkeologisk schaktningsövervakning vid Dag Hammarskjölds väg. Uppsala socken, Lst dnr 431-6797-13. Upplandsmuseet. Rapport Dnr Ar- 677-2013. (RAÄ dnr 3.4.2-816-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. I Uppsala medeltida utkant - arkeologi i kvarteret Plantskolan. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdingen 1:3 och Kåbo 1.1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2017... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Nedre Slottsg, UV-mitt (ATA Dnr 7154/88).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv S:t Erik, UV-mitt (ATA Dnr 6768/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktningsövervakning, Universitetshusets källare, Upplandsmuseet (dnr 321-1986-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Fjärdingen, kv Prosten, Biskopsgatan, Upplandsmuseet (dnr 321-2837-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, kv Munken, Upplandsmuseet (dnr 421-3761-1998).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, Stora Torget, Upplandsmuseet (dnr 321-107-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Domen, RAÄ (dnr 2352/81).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2017. Ang arkeologisk schaktningsövervakning vid markarbeten inför nybyggnation inom fastigheten Dragarbrunn 1:2 och Dragarbrunn 14:3, Uppsala stad, Uppsala socken, Uppsala kommun. Upplandsm... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, Linda&Ölund, Anna. 2007. Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Schaktningsarbeten utmed långslottet. Raä 88. Uppsala slott. Uppsala kommun. Uppland. Upplandsmuseet rapport 2007:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, Linnégatan - Dragarbrunnsgatan, Upplandsmuseet (dnr 321-3255-2001).
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nielsen, A-L., 2004. Rapportsammanställning [ Kv Draken, Medeltida kulturlager och bebyggelselämningar. Arkeologisk undersökning, Uppsala RAÄ 88. Riksantikvarieämbetet UV. Raä dnr 321-4642-2004.]
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A., 2005. Rapportsammanställning [ Kv Kransen, Medeltida och efterreformatoriska kulturlager och bebyggelselämningar. Arkeologisk undersökning, Uppsala RAÄ 88. Riksantikvarieämbetet UV, Raä ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2012. Arkeologi vid Värmlands nation i Uppsala. RAÄ 88:1, Kv S:t Erik, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2012:13. (RAÄ dnr 3.4.2-3863-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Ang arkeologisk schaktningsövervakning vid Uppsala slott. Uppsala sn. Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-976-2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2555-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2012. Arkeologi i Linnéträdgården i Uppsala. RAÄ 88:1, Kv Örtedalen, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2012:06. (RAÄ dnr 3.4.2-1229-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2009. Domkyrkoplan - belysning vid Domkapitelhuset och S:ta Barbaras kapell. RAÄ 88:1, Domkyrkoplan, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseet, Rapport 2009:35 (RAÄ dnr 321-4884-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Skytteanska trädgården, Upplandsmuseet (dnr 321-4929-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Stenläggningar vid Gillbergska genomfarten - Arkeologi i kvarteret Holmen. Fjärdingen 1:17, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2016. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i kvarteret Trädgården, Uppsala stad. Upplandsmuseet. Rapport Dnr Ar-474-2016. (RAÄ dnr 3.4.2-4592-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Dragarbrunnsgatan, Bäverns gränd, UV Uppsala (dnr 321-3822-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Angående arkeologisk schaktningsövervakning vid Universitetshuset, Uppsala sn.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A., 2004. Rapportsammanställning [ Kv Rådstugan, Medeltida kulturlager och bebyggelselämningar. Arkeologisk undersökning, Uppsala RAÄ 88. Riksantikvarieämbetet UV. Raä dnr 321-4643-2004.]
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, Linda. 2011. Sysslomansgatan. Lämningar efter stadsgårdar från medeltid och nyare tid. Upplandsmuseets rapporter 2011:08. (Raä dnr: 3.4.2-1941-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, Övre Slottsg, UV-Uppsala (dnr 2881/88, 7688/89).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Kransen, RAÄ (dnr 4639/77).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, S:t Johannesgatan, Upplandsmuseet (dnr 321-6227-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2016. PM. Ang. arkeologisk provtagning med skruvborrning på södra sidan av Domkyrkan, Fjärdningen 22:1, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr. 3.4.2-6463-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning på stadsbibliotekets innergård, uppsala sn, lst dnr 431-1531-14. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-1858-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2011. Stora Torget - kulturlager vid Stora Torget och Påvel Snickares gränd. RAÄ 88:1, Dragarbrunn 1:2 m.fl., Uppsala, Uppland. Upplandsmusets rapporter 2011:06 (RAÄ dnr 321-1217-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Rudan, UV Uppsala (dnr 5286/91).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2006. Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret S:t Erik. Grundläggning på kulturlager. Fjärdingen 25:2, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet, rapport 2006:21. RAÄ dnr 321-2814-2006.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. Skrivelse/PM. 2017. ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I SAMBAND MED MARKARBETEN VID ÄRKEBISKOPSGÅRDEN, FJÄRDINGEN 21:1, UPPSALA SOCKEN I UPPSALA KOMMUN. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr. 3.4.2... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data