Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Uppsala, Uppland, Rasbo
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Krönparti och NV sluttning av grovblockig moränhöjd. Skogsmark,blandskog.
Beskrivning <itemDescription>
  • Gravfält 50x25 m (NNÖ-SSV) bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 runda stensättningar 1 rektangulär stensättning och 1runsten. De runda stensättningarna är 4-9 m diam och 0,2-0,5 m h. Övert... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Rasbo, Uppsala, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data