Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Lund, Skåne, Lund
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Skånes Hembygdsförbund. U 344/82: Skrivelse till länsantikvarien i M-hus län från C-A Mildner 1982-06-22.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 4754/1980. Från C. M. Rosell, Runverket, till RAÄ angående åtgärder. ATA.
Orientering <itemDescription>
 • 16 m SV om SV hörnet av Teologicum.
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 2C5h NV, FMR registerkarta
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
 • Runt kanten av rund, artificiell kulle. Plantering, universitetsplatsen.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA F. Skåne, Lund, Lundagårdsrunstenen. Skånes Hembygdsförbund.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, granit, 1,05 m h, 0,7 m br vid basen, 0,3 m br vid toppen (NV-SÖ) och 0,3 m tj. Runhöjd, 7-9 cm. Ristningen vetter mot SV. Stenen står i en krets av runstenar (RAÄ-nr Lund 9:1-6) i kanten av ... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Lund, Lund, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data