Minnesmärke

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Burs
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • O Bannbers: Minneskors på Gotland (Ymer 1933)
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
 • 17 m NÖ om landsväg (NV-SÖ) på en punkt 30 m SÖ om vägkors. 20 m S om landsväg.
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
 • Gropig och gräsbevuxen moränmark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Got lands Folkblad 20/11 1969 - - Jansson-Wessén: Gotlands runinskrifter
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • H Hanssons inv 19 07-08, nr 25.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • P A Säve: Kors på Gotland (Sv F. T. 1873-74)
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Medeltida ringkors, kalksten, 2,95 m h, 0,65 m bred nedtill (NNÖ-SSV) och 0,14 m tj. Korsets tvärbalk är 1,6 m l och 0,29 m br. Ringen är 1,15 m diam och 0,2 m br. Otydliga inskrifter finns på båda... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rannsakningar, sid 309
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hiltelings resa 1799, sid 29
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä:s inv 1938, nr 65
Event <context>
 • Belägen i Burs, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Minnesmärke
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Minnesmärke
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data