Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Eslöv, Skåne, Holmby
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rannsakningarna. 1667-68.
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA. Skåne Holmby sn.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Björkelund, G. Frosta härads historia., s 28. 1944.
Orientering <itemDescription>
 • 2,5 m SÖ om kyrktorns SV hörn och 3 m NV om långhus.
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, sandsten, 1,11 m h, ca 1,2 m br (SSÖ-NNV) och 0,25-0,4 m tj. Runhöjd, 9 cm. Runstenen är närmast halvcirkelformad, mot ÖNÖ svagt välvd, mot VSV med flat sida med runinskrift. Runorna är huggn... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 2C6j SÖ, FMR registerkarta
Terräng <itemDescription>
 • Krön och V-sluttning av mindre höjdrygg (Ö-V) i sandjord. Kyrkogård, gräsmatta.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Danmarks runinskrifter. 328.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Holmby, Eslöv, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data