Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Lund, Skåne, Lund
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2006. Kv Svartbröder 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2006. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 224. Kulturen, Lund 2007. (RAÄ dnr 321-2376-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2012. Kv. Saluhallen I, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 408. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-4252-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2017. Innerstaden 2:1 - Stora Södergatan, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen Lund. Rapport 2017:11. (RAÄ dnr. 3.4.2-511-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2013. Kv Södertull 10 och 30, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geotekninsk undersöknng 2011-2012. Kulturen, Rapport 2013:14. (RAÄ dnr 3.4.2-1848-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 82.224, RAÄ Diarienummer: 321-2058-2008
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Grynmalaren 40, Lund. Arkeologisk förundersökning 2000. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 159. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-4404-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Saluhallen I, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 402. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-1083-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Theliander, C. 2010. Kv. S:t Botulf, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 367. (RAÄ dnr 321-4750-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv Winstrup 11, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 437 (RAÄ dnr 3.5.5-3636-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Tayanin, Krister Kàm. 2017. Kv. Brunius 2. Fornlämning Lund 73:1, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:18. (RAÄ dnr 3.4.2-993-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Tayanin, K. Kàm. 2017. Kv Universitetet 1. Fornlämning Lund 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2015. Kulturen i Lund. Rapport 2017:10. (RAÄ dnr 3.4.2-731-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lenntorp, K-M. 2010. Kv. St Peter 34, 35 mfl, Lund. Geoteknisk undersökning 2009. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 360. (RAÄ dnr 321-4751-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2012. Kv Agardh 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 425 (RAÄ dnr 3.5.5-3284-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2011. Kv Glädjen 4, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter nr 395. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-4176-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011 Kv Katedralskolan 8, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter nr 390. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-55-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Tayanin, K. 2017. Kv Sankt Måns 4, fornlämnig 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk kontroll/schaktningsövervakning 2015. Kulturen, Rapport 2017:19. (RAÄ dnr 3.4.2-458-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2013. Kv Winstrup 1. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2012. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige , Kulturen, Lund, Kulturmiljörapport ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2017. Kv Garvaren 7 och 29. Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:13. (RAÄ dnr. 3.4.2-1932-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006. Kv. S:t Jakob I, Lund. Arkeologisk förundersökning 2000. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 202. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-697-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Theliander, C. 2010. Kv. Grynmalaren 25, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 365. (RAÄ dnr 321-2142-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2012. Kv Myntet 29, Lund. Arkeologisk förundersökning år 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 409. (RAÄ dnr 321-1335-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Tegnér 2, Lund. Arkeologisk förundersökning år 2011. Arkeologiska arkivrapporter nr 421. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-60-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, Adam. 2009. Kv Kulturen 24, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 347. Kulturen, Lund 2009. (RAÄ dnr 321-4309-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gardelin, Gunilla, 2014. Kv Saluhallen 1. Arkeologisk slutundersökning. Kulturens rapporter nr 6. (RAÄ dnr 3.4.2-2618-2010).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Brytarebacken 31, Lund. Geotenisk provborrning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 412. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2578-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv. Winstrup 10, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 393. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2678-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Grynmalaren 34, Lund. Arkeologisk förundersökning 1999. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 158. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4402-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2011. Kv Maria Magle 6, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 389. Kulturen, Lund 2011. (RAÄ dnr 321-2991-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv Universitetet 1 mfl. Fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2014:37. (RAÄ dnr 3.4.2-4396-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Bantorget, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 385. Kulturen, Lund 2011. (Raä dnr 321-751-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: 94451:1-9, RAÄ Diarienummer: 3.4.2-1567-2015
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Theliander, C. 2010. Kv Helgonagården 8:1, Getingevägen, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 371. (RAÄ dnr 321-3700-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, Adam. 2009. Kv. Domkyrkan 2, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. ARKEOLOGISK ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 353. Kulturen, Lund 2009. (RAÄ dnr 321-5077-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011 Kv Katedralskolan 5, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter nr 400. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-3170-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Botan M17:504, Lund. Arkeologisk förundersökning år 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 426. (RAÄ dnr 321-1535-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Föreningen 16, Lund. Arkeologisk förundersökning 2004. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 137. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-3269-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 81.747, RAÄ Diarienummer: 321-2058-2008
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011 Kv Sankt Thomas 33, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter nr 403. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-3704-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ballic, I. 2015. Kv. Repslagaren 29. Lund 73:1, Lunds stad, Lunds socken, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2015:19. (RAÄ dnr 3.4.2-3568-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2017. Kv. Galten 10, 11 och 12, Lund, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen Lund. Rapport 2017:3. (RAÄ dnr. 3.4.2-510-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2006. Bytaregatan m.fl., Lund. Arkeologisk förundersökning 2004. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 185. Kulturen Lund. (RAÄ dnr 321-3691-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2013. Kv. Paradis 47, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen. Rapport 2013:27. (RAÄ dnr 3.4.2-3677-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: 88614
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2016. Kv S:t Thomas 26, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen i Lund. Rapport 2016:18. (RAÄ dnr 3.4.2-6396-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-627-2004. Karlsson, M. 2004. Kv. Myntet 9, Lund, Arkeologisk förundersökning 2002-2003. Kulturen, Lund 2004, Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 118.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, Aja 2014. Kv Tegnér 1, fornlämning 73:1, Lund stad, Skåne. Geoteknisk undersökning m.fl. 2014. Kulturmiljörapport 2015:4. Kulurhistoriska föreningen för södra Sverige. (RAÄ dnr 3.4.2-2216-20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Universitetet 2, Lund. Arkeologisk förundersökning 2000. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 140. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4379-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 88311
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 88322, RAÄ Diarienummer: 321-4829-2006
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2015. Kv Paradis 51, Lund, fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:21. (RAÄ dnr 3.4.2-1310-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 81780:1, RAÄ Diarienummer: 321-2058-2008
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv. Myntet 29, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige). Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 439. (RAÄ dnr 3.4.2-3837-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv. Maria Magle 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige). Arkeologiska arkivrapporter nr 429. (RAÄ dnr 3.4.2-2478-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Maria Magle 6, Lund. Arkeologisk förundersökning 2000. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 142. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4372-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Hjortgatan 16, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 157. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4401-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2017. Bangatan och Clemenstorget i Lund. Innerstaden 2:1, 3:1, 3:16 och 3:17, fornlämning Lund 73:1 Lund, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Översiktlig arkeologisk förundersökning. Kulturen ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2013. Kv Gyllenholm 11- Innerstaden 2:1. Fornlämning 73, forlämning 175, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund. Rapport 2013:25. (RAÄ dnr 3.4.2-3730-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2016. Kv Gråbröder 14 fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2016:4. (RAÄ dnr 3.4.2-546-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2014. Kv Paradis 61. Fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund. Rapport 2014:17 (RAÄ dnr 3.4.2-158-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2008. Kv Sankt Laurentius I, Lund. Arkeologisk förundersökning. Kulturen, Lund, 2008. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 334. RAÄ dnr 321-3213-2008.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson M. 2006: Kv. Paradis 51, Lund. Arkeologisk förundersökning 2005. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 177. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-692-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006. Kv. Brunius 16, Lund. Grundläggning med pålar och betongplatta. Arkeologisk förundersökning 2004-2005. Kulturen, Lund, arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 179. (RAÄ dnr 321-36... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2017. Kv Grynmalaren 38, Fornlämning Lund 73:1. Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen. Rapport 2017:23. (RAÄ dnr 3.4.2-4955-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-4924-2006. Gardelin, Gunilla 2007: Kv. S:t Måns 21, Lund. Arkeologisk förundersökning 2006. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 220. Kulturen, Lund 2007.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2016. Kv Garvaren 4. Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen i Lund. Rapport 2016:13. (RAÄ dnr 3.4.2-5700-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gardelin, G. 2004: Kv. Bytarebacken 31, Lund. Arkeologisk förunderökning 2005. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 173. Kulturen, Lund 2004. (RAÄ dnr 321-293-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv. Brunius 12, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 380. Kulturen, Lund 2011. (Raä dnr 321-750-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, Gertie. 2013. Kv Billegården 21, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2012. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kulturen, Lund. Kulturmiljörapp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Innerstaden 2:1 och 3:32, Lund. Arkeologisk förundersökning år 2010. Arkeologiska arkivrapporter nr 422. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-65-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2015. Kv Sankt Måns 4, fornlämning nr 73:1, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:14. (RAÄ dnr 3.4.2-1567-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv Tegnér 1, Lund. Arkeologisk förundersökning år 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 427. (RAÄ dnr 321-2030-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, Mattias. 2007. Kv. Paradis 49, Lund. Arkeologisk förundersökning 2007. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 235. Kulturen, Lund 2007. (RAÄ Dnr 321-3231-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Blomqvist, R. 1951, 1974. Lunds historia 1-2. Andrén, A. 1980. Lund. Medeltidsstaden 26. RAÄ och SHM Rapport.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gardelin, G. 1998 (?). Kv S:t Clemens 27. Fornlämning 73. Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk slutundersökning 1998. Kulturen. Rapport 4. (RAÄ dnr. 3.4.2-2606-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallin, J. 2016. Innerstaden 1:2 Mårtenstorget, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2016:3. (RAÄ dnr 3.4.2-2663-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, Gertie. Kv. Armaturen 3, Lund. Arkeologisk förundersökning 2006. ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN LUND, nr 190. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ Dnr 321-2494-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 87633:1-15, RAÄ Diarienummer: 321-1651-2008
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv Drotten 11, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter nr 392. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-2256-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Bredgatan 28, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 156. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4396-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2010. Askallén i Lundagård, Lund. Trädplantering. Arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll 2009. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 361. (RAÄ dnr 321-6... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006. Kv Katedralskolan 8, Lund. Arkeologisk förundersökning 1999. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 203. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-698-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, Adam. 2009. Kv. Hospitalsträdgården 2, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 350. Kulturen, Lund 2009. (RAÄ dnr 321-4980-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, Adam. 2009. Kv Kulturen 24, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 354. Kulturen, Lund 2009. (RAÄ dnr 321-5011-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Theliander, C. 2010. Kv. Botulf 14, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 368. (RAÄ dnr 321-4750-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallin, J. 2015. Kv Sankt Mårten 28, fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:18. (RAÄ dnr 3.4.2-1701-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gardelin, G. 2008. Separation av dag- och spillvatten i Lunds kommun. Arkeologiska förundersökningar 1997-2001. Kulturen, Lund 2008. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 321. (RAÄ dnr 321-2058-20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011 Kv Sankt Thomas 34, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter nr 404. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-3948-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-821-2005. Ericsson, Gertie. 2005. Kv. Sankt Mikael 18, Lund. Arkeologisk förundersökning 2004. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 130. Kulturen, Lund 2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-819-2005. Ericsson, Gertie. 2005. Kv. Absalon 5, Lund. Arkeologisk förundersökning 2003. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 127. Kulturen, Lund 2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Gernandtska lyckan 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 423. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2576-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv Maria Magle 9, Lund, Arkeologisk förundersökning 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 431 (RAÄ dnr 3.5.5-3097-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv. Gärdet 10, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2014:09. (RAÄ dnr 3.4.2-1409-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 82.223, RAÄ Diarienummer: 321-2058-2008
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Theliander, C. 2011. Kv. Saluhallen I, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 377. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2260-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Mikael 13, Lund. Arkeologisk förundersökning 1997. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 145. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4384-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-4198-2004. Karlsson, M. 2003. Bankgatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 2003. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 125. Kulturen, Lund 2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N & Balic, I. Kv Billegården 21. Fornlämning 73, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturhistoriska föreningen, rapport 2013:20.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Kulturen 14, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 154. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4393-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-820-2005. Ericsson, Gertie. 2005. Kv. Bispen 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 2003. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 128. Kulturen, Lund 2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 81.943, RAÄ Diarienummer: 321-2058-2008
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2014. Kv Apotekaren 11 (fd 8), fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen. Rapport 2014:10. (RAÄ dnr. 3.4.2-2788-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2010. Kv. Gråbröder 33, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 378. Kulturen, Lund 2011. (RAÄ dnr 321-3285-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: Km 82.123, RAÄ Diarienummer: 321-2058-2008
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lenntorp, K-M. 2007. Kv. Eskil mf.l, Lund. Arkeologisk förundersökning 2006. Kulturen, Lund 2007. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, NR 229. (RAÄ dnr 321-2732-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A., 2015. Adelgatan. Arkeologisk förundersökning. Kulturen, Kulturmiljörapporter 2015:7. (RAÄ dnr 3.4.2-1621-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv. Sankt Peter 35, Lund. Arkeologisk slutundersökning 2010. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 383. Kulturen, Lund 2011. (Raä dnr 321-1623-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G., Karlsson, M., Knarrström, A. 2005. Kv. Paradis 35, Lund. Arkeologisk förundersökning 2003 och 2004. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 170. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-291-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2008. Kv Paradis 51, Lund. Arkeologisk förundersökning 2008. Kulturen, Lund. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 335. RAÄ dnr 321-3693-2008.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gardelin, G. 2007. Kv. Absalon 5, Lund. Arkeologisk förundersökning 2006. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 226. Kulturen, Lund 2007. (RAÄ dnr 321-2765-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Knarrström, A och Ericsson, G. 2006: Kv. Paradis 51, Lund. Arkeologisk förundersökning 2005. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 188. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-3687-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2011. Lunds medeltida stad. Schaktning för fjärrvärmeledningar. Arkeologiska förundersökningar 2008 - 2009. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 379. Kulturen, Lund 2011. (Raä dnr 321-1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rönn, V. 2000. Västra station, Lund. Arkeologisk förundersökning 1999. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 84. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-3442-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2017. Kv Bispen 12, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2015. Kulturen. Rapport 2017:15. (RAÄ dnr 3.4.2-1935-2016).
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-4232-2004. Gardelin, G. 2004. Biskopsgatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 2002. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 121. Kulturen, Lund 2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2014. Kv Repslagaren 29, fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, Rapport 2014:31. (Raä dnr 3.4.2-4090-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. & Kronroth, N. 2014. kv Döbeln 2 och 3, fornlämning nr 73, Lund, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen, rapport 2014:25. (RAÄ dnr 3.4.2-1286-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, Nicklas. 2013. Innerstaden 2:1 - Clemenstorget, fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2012. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kulturen... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006. Kv. Maria Magle 6 och Lundagård, Lund. Arkeologisk förundersökning 1991. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 199. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-695-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lenntorp. Karl-Magnus. 2006. Kattesund, Lund. Arkeologisk förundersökning 2006. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 181. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-1467-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv. Gråbröder 14, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 381. Kulturen, Lund 2011. (Raä dnr 321-325-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2018. Kv Sankt Måns 21, Lund, fornlämning nr 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne län, Geoteknisk undersökning 2018, Kulturen, rapport 2018:23. (RAÄ dnr. RAÄ-2018-1633)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2015. Kv Domkyrkan 1 fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne, Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:28. (RAÄ dnr 3.4.2-4274-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: 94808:1-3, RAÄ Diarienummer: 3.4.2-2663-2015
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2012. Kv Toppen 1-2, Lund. Geoteknisk undersökning 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 433 (RAÄ dnr 3.5.5-3940-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Thomander 17, Lund. Arkeologisk förundersökning 2000. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 141. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4380-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, A. 2010. Kv. Eskil 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 369. (RAÄ dnr 321-2418-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Fiskaren 15, Lund. Arkeologisk förundersökning 1999. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 160. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4405-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-2831-2006: Gardelin, Gunilla 2007. Dalbyvägen, Östra Mårtensgatan, Östra Vallgatan i Lund. Arkeologisk förundersökning 2006. Kulturen, Lund. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 232.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: 94785:1-4, RAÄ Diarienummer: 3.4.2-336-2016
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2018. Kv Toppen 14. Lund, fornlämning nr 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne Arkeologisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2018:5. (RAÄ dnr 3.4.2-2579-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv Paradis 51, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund. Rapport 2014:4. (RAÄ dnr 3.4.2-3674-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv. Gernandtska lyckan 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010-2012. Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige). Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 428.(RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005: Kv. Södertull 26, Lund. Arkeologisk förundersökning 2005. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 176. Kulturen, Lund 2005. (RAÄ dnr 321-292-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2014. Kv Botanicum 15, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2014:33. (RAÄ dnr 3.4.2-2932-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2017. Kv Tegnér 2, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen. Rapport 2017:14. (RAÄ dnr 3.4.2-4987-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, Mattias. 2007. Kv.Altona 3, Lund. Arkeologisk förundersökning 2007. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 234. Kulturen, Lund 2007. (RAÄ Dnr 321-3195-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Paradis 37 & 38, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 411. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2579-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2018. Kv Städet 10, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län, arkeologisk undersökning 2018. Kulturen, rapport 2018:20 (RAÄ dnr. RAÄ-2018-2080)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Stora Tvärgatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 151 Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4387-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2018. Kv Föreningen 16, kv Universitetet 1, kv Domkyrkan 1 och kv Historiska museet 1. fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne, Arkeologisk undersökning 2018. Kulturen, Rapport... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, Gertie. 2007. Sandgatan och kv Föreningen 16, Lund. Arkeologisk förundersökningar 2006. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 225. Kulturen, Lund 2007. (RAÄ Dnr 321-2810-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2012. Kv Agardh 9, Lund. Geoteknisk provborrning år 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 399. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-334-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 82.206, RAÄ Diarienummer: 321-2058-2008
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, Gertie. 2013. Kv Döbeln 2 och 3, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2013. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kulturen, Lund. Kulturmiljörapp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Agardh 6, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 139. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4378-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2005. Kv. Drotten 12, Lund. Arkeologisk förundersökning 2002. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 194. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-3689-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G & Wallin, J. 2017. Kv Apotekaren 11, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologiska förundersökningar 2014 och 2015. Kulturen. Rapport 2017:41. (RAÄ dnr 3.4.2-190... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gardelin, G. 2008. Lunds medeltida stad. Arkeologiska förundersökningar 2003-2005. Kulturen, Lund 2008. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 320. (RAÄ dnr 321-1651-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. & Balic, I., 2015. Kv Sankt Mikael 16. Arkeologisk förundersökning och geoteknisk undersökning. Kulturen, kulturmiljörapport 2015:9. (RAÄ dnr 3.4.2-4133-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Theliander, C. 2010. Kv Trädgården 11, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 373. (RAÄ dnr 321-3958-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2011. Kv Saluhallen 1 & Innerstaden 2.1, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter nr 398. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-3700-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, Nicklas. 2013. Kv Grynmalaren 31, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kulturen, Lund. Kulturmilj... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2018. Kv Föreningen 16, kv Universitetet 1, kv Domkyrkan 1 och kv Historiska museet 1. Fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2018. Kulturen. Rappo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006: Kv. Grynmalaren 35, Lund. Arkeologisk förundersökning 1997. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 196. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-691-2007)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Lilla Fiskaregatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 1997. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 147. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4382-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006. Kv Bispen 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 1995. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 204. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-699-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic I. 2018. Kv Gråbröder 16. Lund fornlämning nr 73:1, Lund stad och kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2015. Kulturen. Rapport 2018:6. (RAÄ dnr 3.4.2-1419-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2011. Kv Sankt Peter 18, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 391. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-4407-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006. Kv. Kulturen 24, Lund. Arkeologisk förundersökning 1996. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 200. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-696-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Korsgatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 148. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4406-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2006. Kv Historiska museet 1, Lund. Arkeologiska förundersökningar 2003, 2004 och 2005. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 186. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-3692-2006).
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, Gertie. 2013. Kv Repslagaren 29, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2012. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kulturen, Lund. Kulturmiljörapp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2017. Kv Eskil 19. Lund, fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016-2017. Kulturen i Lund, Rapport 2017:17. (Raä dnr 3.4.2-305-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Innerstaden 2:1- Västra Mårtensgatan, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund. Rapport 2014:3. (RAÄ dnr 3.4.2-3616-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gardelin, G. 2008. Lunds medeltida stad och Dalby bytomt. Arkeologisk förundersökningar 2001-2003. Kulturen, Lund 2008. ARKEOLOGISKA ARIKVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 319. (RAÄ dnr 321-1650-2008).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2012. Kv Paradis 56, Lund. Arkeologisk förundersökning år 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 418. (RAÄ dnr 321-2047-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, Adam. 2009. Innerstaden 2:1, Stadsparken, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 355. Kulturen, Lund 2009. (RAÄ dnr 321-4682-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, Nicklas, 2014. Innerstaden 2:1 - Stora Södergatan. Kulturmiljörapport 2014:06, Kulturen. (RAÄ dnr 3.4.2-3816-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Ugglan 12, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 149. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4408-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Bankgatan-Svartbrödersgatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 2000. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 138. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4381-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 81.779, RAÄ Diarienummer: 321-2058-2008
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2001. Kv Klosterkyrkan 4, Lund. Arkeologisk förundersökning 2001. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 99. Kulturen, Lund. (RAÄ dnr 321-583-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2014. Kv Kulturen 24. Fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2012. Kulturen i Lund. Rapport 2014:14 (RAÄ dnr 3.4.2-612-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2014. Kv Svanelyckan 2, fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen, rapport 2014:21. (RAÄ dnr 3.4.2-3311-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2015. Innerstaden 2:1, Stortorget, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, Rapport 2015:10. (Raä dnr 3.4-2-2217-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, Adam. 2009. Adelgatan och kv. Städet 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 348. Kulturen, Lund 2009. (RAÄ dnr 321-4154-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2015. Kv. Gråbröder 14, Lund. Fornlämning nr 73:1, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2015:16. (RAÄ dnr 3.4.2-3293-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2010. Kv. Gernandtska lyckan 19, Lund. Geoteknisk provborrning 2009. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 366. (RAÄ dnr 321-812-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv Studenten 6, Lund. Arkeologisk förundersökning år 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 405. (RAÄ dnr 321-333-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2015. Innerstaden 2:1 - Svartbrödersgatan fornlämning Lund 73:1 Lunds stad, Lunds kommun, SKåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:30. (RAÄ dnr 3.4.2-19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2006. Stora Tvärgatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 2003. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 189. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-3688-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Paradis 61, Lund. Geoteknisk undersökning 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 435 (RAÄ dnr 3.5.5-4364-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Andrén, A. 1984. Lund. Tomtindelning, ägostruktur, sockenbildning. Medeltidsstaden 56. Stockholm.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lenntorp, K-M. 2005. Kv. Maria Magle 11, Lund. Arkeologisk förundersökning 2002. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 174. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-295-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-4235-2004. Gardelin, G. 2004. Lundagård, Lund. Arkeologisk förundersökning, 2002. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 122. Kulturen, Lund 2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kàm Tayanin, K. 2016. Kv Katedralskolan 8 fornlämning Lund 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2016:1. (RAÄ dnr 3.4.2-336-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Svanegatan 22, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 153. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4391-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. Kv Svartbröder 10 fornlämning, Lund 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:32. (RAÄ dnr 3.4.2-3591-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2015. Kv Trädgården 8, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:17. (RAÄ dnr 3.4.2-2254-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Theliander, C. 2012. Kv Saluhallen 1, Mårtenstorget, Lund. Arkeologisk förundersökning år 2010-2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 415. (RAÄ dnr 321-2040-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2012. Kv Absalon 5, Lund. Arkeologisk förundersökning år 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 406. (RAÄ dnr 321-1184-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2014. Kv. Kulturen 24, fornlämning nr 73, lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen, rapport 2014:19. (RAÄ dnr 3.4.2-2211-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G., Guldåker, A. 2015. Kv Universitetet 1, Lundagård, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, Rapport 2015:34. (Raä dnr 3.4.2-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv Thomander 5, fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. kulturen, rapport, 2014:34. (RAÄ dnr 3.4.2-4325-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2014. Lunds medeltida stad, Lund C - ESS, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2014. Kulturen, rapport 2014:24. (RAÄ dnr 3.4.2-2724-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-4234-2004. Gardelin, G. 2004. Kv. Häradshövdingen 2, Lund. Arkeologisk förundersökning 2003. ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN LUND, nr 124. Kulturen, Lund 2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. Kiliansgatan. Fornlämning 73, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturhistoriska föreningen, rapport 2013:26. (RAÄ dnr 3.4.2-1833-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2013. Innerstaden 2:1 - Stora Fiskaregatan, fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund, rapport 2013:23. (RAÄ dnr 3.4.2-2639-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I., Guldåker, A. 2015. Kv Sankt Mikael 16, fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning och geoteknisk undersökning 2014. Kulturen, Rapport 2015:9. (RAÄ dnr: ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2017. Kv Paradis 56, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:25. (RAÄ dnr. 3.4.2-1706-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: 94388:1-5, RAÄ Diarienummer: 3.4.2-1310-2015
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N och Guldåker, Aj. 2015. Kv Botanicum 15, fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen. Rapport 2015:2. (RAÄ dnr. 3.4.2-4328-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lenntorp, K-M. 2007. Kv Glädjen 4, Lund. Arkeologisk förundersökning 2007. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 227. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-2731-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2015. Kv Grynmalaren 31 och 33 fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:27. (RAÄ dnr 3.4.2-1907-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-625-2004. Karlsson, M. 2004. Kv. Svartbröder 22, Lund, Arkeologisk förundersökning 2003. Kulturen, Lund 2004, Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 115.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Paradis 51, Lund. Arkeologisk förundersökning 1999. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 144. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4374-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, Mattias. 2006. Kv. Glädjen 12, Lund. Arkeologisk förundersökning 2006. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 219. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ Dnr 321-2132-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2017. Kv Universitetet 1, Lund, fornlämning nr 73, Lunds stads socken, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014-2015. Kulturen i Lund. Rapport 2017:2. (RAÄ dnr 3.4.2-6406-201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, Ivan. 2013. Kv Saluhallen 1, fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2011-2012. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kulturen, Lund. Kulturmilj... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv Altona 1. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, rapport 2014:36. (RAÄ dnr 3.4.2-3571-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-4231-2004. Gardelin, G. 2004. Kv. Färgaren 27, Lund. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 123. Kulturen, Lund 2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2017. Kv Sankt Thomas 32, Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen. Rapport 2017:16. (RAÄ dnr. 3.4.2-3471-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-4236-2004. Gardelin, G. 2004. Kv. Kulturen 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2002. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 120. Kulturen, Lund 2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Paradis 51, Lund. Arkeologisk förundersökning 2000. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 143. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4373-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv Paradis 60, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 434 (RAÄ dnr 3.5.5-3261-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, A. & Ericsson, G. 2009. Askallén i Lundagård, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 345. (RAÄ dnr 321-4295-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2014. Kv Ängen 9. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen i Lund. Rapport 2014:8. (RAÄ dnr 3.4.2-4031-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lenntorp, K-M. 2007. Kv. Blekhagen 8, Lund. Arkeologisk förundersökning 2006. Kulturen, Lund 2007. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, NR 228. (RAÄ dnr 321-2733-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-824-2005. Gardelin, Gunilla. 2005. Kv. S:t Clemens 22, Lund. Arkeologisk förundersökning 2005. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 132. Kulturen, Lund 2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2016. Kv Trädgården 8. Fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2016. Kulturen i Lund. Rapport 2016:15. (RAÄ dnr 3.4.2-5743-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-1353-2004. Karlsson, M. 2004. Kv. Eskil 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2004 i samband med anläggandet av gång- och cykelbanor i Getingevägen-Kävlingevägen. Arkeologiska arkivrapport... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2011. Kv Eskil 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011, Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 387. Kulturen, Lund 2011. (RAÄ dnr 321-2980-2011)
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006. Kv. Universitetet 4, Lund. Arkeologisk förundersökning 1999. Kulturen, Lund 2006. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 198. (RAÄ dnr 321-693-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-3384-2006: Innerstaden 2:1, Lund. Arkeologisk förundersökning 2006. Kulturen, Lund 2006. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 167. Karl-Magnus Lenntorp.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Glädjen 1, Lund. Arkeologisk förundersökning 1999. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 146. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4383-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Katedralskolan 8, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 410. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2990-2011)
Beskrivning <itemDescription>
 • Kulturlager, område där sådant påträffats och kan väntas påträffas från sen förhistorisk tid, medeltid och senare tid. Området omfattar Lunds medeltida stadskärna och begränsas av den dåtida, numera t... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2012. Kv. Carl Holmberg 3, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Arkeologiska arkivrapporter från Lund nr 438 (RAÄ dnr 3.5.5-3637-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 82.016, RAÄ Diarienummer: 321-2058-2008
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldålder, A. 2018. Fjärrvärme mm i Lunds kommun, Skåne. Lunds stad, fornlämning nr 73:1, Östra Torns socken, fornlämning 159:1, Värpinge socken, fornlämning 156, Dalby socken, fornlämning 40. Arkeolo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Kulturen 14, Lund. Arkeologisk förundersökning 2000. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 155. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4394-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Tayanin, K. 2017. Kv Eskil 20. Fosnlämning RAÄ Lund 73:1, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:22. (RAÄ dnr. 3.4.2-2731-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2015. Kv Gråbröder 16 fornlämning Lund 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:31. (RAÄ dnr 3.4.2-1900-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • KàmTayanin. K. 2017. Kv Städet 10, Fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:38. (RAÄ-2017-5093)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lenntorp, K-M. Kv. Galten, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010. Kulturen i Lund, ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 374. (RAÄ dnr 321-551-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006. Kv.Eskil 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 1995. Kulturen, Lund 2006. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 201. (RAÄ dnr 321-692-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, Mattias. 2009. Kv. Föreningen 16, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 346. Kulturen, Lund 2009. (RAÄ dnr 321-5078-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, N. 2014. Kv Svartbröder 9:25, fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen, Lund. Rapport 2014:35. (RAÄ dnr 3.4.2-37-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Svanegatan 10, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 152. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4390-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006. Kv. Glambeck 1, Lund. Arkeologisk förundersökning 1995. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 197. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-694-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2017. Clemenstorget, Sankt Laurentiigatan, Bredgatan och Norra Vallgatan, Lund. Fornlämning nr 73:1, Lunds stad och kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Rapport 201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kronroth, Nicklas. 2013. Innerstaden 2:1 - Kraftstorg och Kungsgatan, fonrlämnig 73 i Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2012. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Garvaren 20, Lund. Geoteknisk provborrning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 420. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2580-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, Adam. 2009. Kv. Svanelyckan 3, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 356. Kulturen, Lund 2009. (RAÄ dnr 321-5082-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 394. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-1866-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Bytaregatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 1998. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 150. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-4386-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, Adam. 2009. Kv Sankt Mikael 6, Lund. Arkeologisk förundersökning 2009. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 351. Kulturen, Lund 2009. (RAÄ dnr 321-4344-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2013. Kv Trädgården 11. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne Geoteknisk undersökning 2010. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Kulturmiljörapport 2013:15 (RAÄ dnr 3.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-364-2005. Balic, I. 2004. Kv Bispen & Allhelgona Kyrkogata, Lund. Arkeologisk förundersökning, 2001. Kulturens rapporter, nr 1. Kulturen, Lund.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M.2017. Kv Eskil 19, Lund, fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2016. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Kulturmiljörapport 2017:1. (RAÄ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2015. Fjärrvärme mm i Lunds kommun, Skåne, Lunds stad, fornlämning nr 73:1, Dalby bytomt, fornlämning nr 40:1. Arkeologiska förundersökningar 2010-2011. Kulturen, Lund. Rapport 2015:12. (... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-822-2005. Ericsson, Gertie. 2004. Kv. Paradis 51, Lund. Arkeologisk förundersökning 2004. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 131. Kulturen, Lund 2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-859-2005. Ericsson, Gertie. 2004. Kv. Toppen 1&2, Lund. Arkeologisk förundersökning 2002. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 126. Kulturen, Lund 2004.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum. J. 2018. Fastigheten Innerstaden 2:1, Mårtenstorget. Fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2018. Kulturen, kulturmiljörapport 2018:24. (RAÄ dnr. RA... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv Katedralskolan 5, Lund. Arkeologisk förundersökning. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 386. Kulturen, Lund 2011. (RAÄ dnr 321-2382-2011)
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 2C 5h FMR registerkarta
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2017. Kv Kulturen 24, fornläming nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Arkeologisk förundersökningar 2013-2016. Kulturen, Rapport 2017:8. (RAÄ dnr 3.4.2-2723-2014, 3572-2014, 3573-2014 & 819... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2004. Kv. Brunius 16, Lund, Arkeologisk förundersökning 2003. Kulturen, Lund 2004, Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 117.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: 88339
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balic, I. 2017. Kv Trädgården 8, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2014. Kulturen. Rapport 2017:42. (RAÄ-2018-182)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2006: Kv. Norrtull 11, Lund. Arkeologisk förundersökning 1997. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 195. Kulturen, Lund 2006. (RAÄ dnr 321-690-2007)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2012. Kv Brunius 16, Lund. Geoteknisk provborrning 2010. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 419. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-4293-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv Galten 8, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 396. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2677-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Artefaktsamling: Ansvarigt museum: Kulturen (Lund), Inventarienummer: KM 88330
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, Gertie. 2013. Kv Apoteket 11 (9), fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2012. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kulturen, Lund. Kulturmiljörap... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2015. Kv Sankt Mikael 13 fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Kulturen. Kulturmiljörapport, 2015:28. (RAÄ dnr 3.4.2-3538-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2018. Kv Sankt Mikael 16, Lund, fornlämning nr 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2018. Kulturen i Lund. Rapport 2018:21. (RAÄ-2018-2024)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2011. Kv Sankt Botulf 14, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 375. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2263-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2005. Kv. Svartbröder 6, Lund. Arkeologisk förundersökning 2003. ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 135. Kulturen, Lund, 2005. (RAÄ dnr 321-3267-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G. 2011. Kv Thomander 31, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 388. Kulturen, Lund. (Raä dnr: 321-2293-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ericsson, G., Kronroth, N. 2014. Kv Paradis 61, fornlämning nr 73, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2013. Kulturen, Rapport 2014:15. (Raä dnr 3.4.2-1407-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Guldåker, A. 2017. Kv Kulturen 4-8, fornlämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Geoteknisk undersökning 2017. Kulturen. Rapport 2017:26. (RAÄ dnr. 3.4.2-1698-2017)
Event <context>
 • Belägen i Lund, Lund, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Stadslager
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data