Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Vaxholm, Uppland, Östra Ryd
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA Dnr 6337/66 och Dnr 7548/67
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Runblock, flyttad, granit, 1,9 m h, 2 m br (VSV-ÖNÖ) och 1,3 m tj. runslingan som vätter mot S är 0,12 m br. Runstensnr U 771. Ursprunglig plats se RAÄ-nr Östra Ryd 334.

  Enligt tidigare uppgift så är...

  Visa hela
Terräng <itemDescription>
 • Svag S-sluttning av moränhöjd. Åkerholme.
Event <context>
 • Belägen i Östra Ryd, Vaxholm, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data