Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Atlingbo
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
  • I byggnad eller under vatten
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Svärdström, E. 1978. Gotlands runinskrifter, Andra delen. Stockholm.
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, rest av, (signum G 200) 1,33 m l, 0,56 m br och 0,24 m t j. Ena långsidan och kortsidan är snett avfasade och slipade, 0,1 m br och 0,4 m tj. Den andra kortsidan visar tydliga skador, att ste... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Alingbo kyrka, i inclusoriet (litet rum i marknivå i S delen av tornet).
Event <context>
  • Belägen i Atlingbo, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data