Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Hamra
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Sven B.T. Jansson och E: Wessén "Gotlands runinskrifter". Sthm 1962 s 18-26. Hilfulings Journal 1799 s 80.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 3 m N om kyrkogårdsport samt 8 m Ö 30cg N om SÖ hörnet av kyrka.
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runristad gravhäll, fragmentarisk, kalksten, 0,47x0,22 m (N 1 0cg V-S 10cg Ö) och 0,15 m tj. Runorna är 0,05 m stora. Invid och N 10cg V om nr 1 är: 2) Runristad gravhäll, fragmentarisk, kalks ten,... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Hamra, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data