Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kronoberg, Ljungby, Småland, Ryssby
Beskrivning <itemDescription>
 • Runstensfragment, gråsten, ca 0,85 x 0,4 m stort och 0,15 m tjockt. Runhöjd: 18-19 cm. De mörkare partierna är avslagna delar på själva ytan. Den ljusare skuggningen utmärker de avslagna sidokanterna.
  Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriptionen:"... ...efter Gumme ..."

  Uppmålad 2005.

Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kinander, R, 1935, Smålands runinskrifter, Sm 41, s. 128 ff.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Sm 41
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
 • Stenen ligger f n i tornet på Ryssby kyrka i ett rum innanför (bakom) orgeln.
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Ryssby, Ljungby, Småland, Kronoberg.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data