Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Lund, Skåne, Lund
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Danmarks runinskrifter I, s 363 ff, nr 315.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ och SHM Rapport Medeltidsstaden 26.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Blomqvist, R.: Lunds historia I, s 155och 212, 1951.
Beskrivning <itemDescription>
 • 1) Medeltidskyrka, plats för.2) Runsten, uppgift om. I en gärdesgård vid Stora Tvärgatan, näraSödergatan påträffades i slutet av 1700-talet en runsten, sombiskop Faxe i Lund 1829 skänkte till biskop M... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Andra Tomen af Samlingar för Nordens fornälskare s 202 afSjöborg, N. H., 1884?
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Skånes Hembygdsförb. 36.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk generalkarta över Lund,Kulturhist. muséet.
Event <context>
 • Belägen i Lund, Lund, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
 • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Ingen antikvarisk bedömning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data