Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Lilla Edet, Västergötland, Sankt Peder
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Knutsgatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland, Undersökningsår: 1985. Lödöse museum, Rapportsammanställning Nr 24. (RAÄ dnr 321-2279-2009)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Spetalen 1:11, Kroken 1:2. Grävn id MG. Undersökningsår: 1968. (RAÄ dnr 321-1683-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:76, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: CL. Undersökningsår: 19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Olovsgatan, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: SO. Undersökningsår: 1987. Lödöse museum. R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Klostergatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GP. Undersökningsår: 1983. Lödöse mus... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Kroken 14:2 (nu Kroken 1:74). Grävn id CA. Undersökningsår: 1973. (RAÄ dnr 321-1680-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Skeppsbyggaregatan, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: SR. Undersökningsår: 1988. Lödöse m... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Eriksgatan, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: CK. Undersökningsår: 1977. Lödöse museum. ... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Tingberg Norrgård 4:24 (nu Tingberg 4:114). Grävn id TC. Undersökningsår: 1969. (RAÄ dnr 321-1694-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Långgatan, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: DC-72. Undersökningsår: 1972. Lödöse museum... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, K. 1982. Stratigrafi i Gamla Lödöse. KVA.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2008. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i S:t Peders väg inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: NA. Undersökningsår: 1968. Lödöse m... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekre, R. 1985. Medeltida borgar i Västergötland. I: Västergötlands äldsta historia.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lega, J., 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Kroken 14:1, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: FA. Undersökningsår: 1965. Lö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Klostret 1:8 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: MZ. Undersökningsår: 1984. Lö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2008. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Spetalen 1:7 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: N. Undersökningsår: 1966... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, Sonia. 2008. Arkeologisk förundersökning. I samband med schaktning för bredband inom Raä 23, Sankt Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Lödöse museum. Rapport 2008:29. (RAÄ dnr 3... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Kroken 2:2 (nu Kroken 2:52). Grävn id SD. Undersökningsår: 1971. (RAÄ dnr 321-1693-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:32 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1984. Lödöse museum, Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:76 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: OK. Undersökningsår:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:33 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn. id: C. Undersökningsår: 1963. Löd... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:12, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: CG. Undersökningsår: 197... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:32 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1983. Lödöse museum, Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:58, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: DE. Undersökningsår: 19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:74 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: OA. Undersökningsår:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekre, R., Hylander, S., Sundberg, B. 1994. Lödösefynd - ting från en medeltidstad.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Klostret 6:2. Grävn id MJ. Undersökningsår: 1969. (RAÄ dnr 321-1685-2006).
Beskrivning <itemDescription>
 • Medeltida stadsområde, 400-500x400 m (VNV-ÖSÖ), praktiskt taget helt beläget under markytan. Begränsningen inlagd efter akter (jfr nedan) samt efter plankartor på Lödöse museum. Inom detta område finn... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i korsningen Skansgatan/Långgatan, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: DD. Undersökningsår: ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:58, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: DG. Undersökningsår: 19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:79 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: R. Undersökningsår: 1964... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Klostergatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GR. Undersökningsår: 1984. Lödöse mus... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:58, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: DF. Undersökningsår: 19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hellgren, Mats. 2007. Arkeologisk förundersökning. Gällande fornlämning RAÄ 23 inom fastigheten Tingberg 4:47 m fl Sankt Peder socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Lödöse museum. Rapport 2007:34... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 7B7g & 7B8g (FMR:s registerkartor)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastighet Kroken 2:2 + Spetalen 1:31 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: KR. Undersök... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2004. Arkeologisk förundersökning på fastigheten Klostret 4:1 m fl, i Lödöse, inom fornlämning Raä nr 23, St Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Lödöse Museum Rapport 2004:30... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på S:t Peders kyrkogård inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: RK, RL, RM. Undersökningsår: 1987... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bråthen, A. 1982. Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831-1975. Raä rapport.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. 2008. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i S:t Peders väg m fl vägar inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: RF. Undersökningsår: 1981. L... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ihr, A. 2008. Rapport II. Ett samarbetsprojekt mellan doktorand Anna Ihr och Västarvet/Lödöse Museum. Arkeologisk forskningsundersökning 2008. Fortsatt forskningsundersökning inför doktorsavhandling p... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:34, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: CJ. Undersökningsår: 19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lega, J., 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Kroken 16:1, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: FB. Undersökningsår: 1968. Lö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Spetalen 1:10 (nu Kroken 14:3). Grävn id NC. Undersökningsår: 1968. (RAÄ dnr 321-1687-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hellgren, M. & Stenhaug, B. 2016. Arkeologisk förundersökning inom Sankt Peder 23. RAÄ Sankt Peder 23, Klostret 1:19 m.fl., Sankt Peder socken, Lilla Edets kommun, Arkeologisk förundersökning i form a... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Knutsgatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland, Undersökningsår: 1984. Lödöse museum, Rapportsammanställnin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Klostret 1:38, 4:1 m fl inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: SP. Undersökningså... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lega, J., 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Klostret 6:1/Rv 45, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GC. Undersökningsår: 1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner P. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:76 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1983. Lödöse museum, Rap... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekre, R. 1968. Ny bild av medeltidens Lödöse. I: Göteborg förr och nu.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Spetalen 1:10. Grävn id ND. Undersökningsår: 1968-1969. (RAÄ dnr 321-1688-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Magnusgatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: OL. Undersökningsår: 1985. Lödöse muse... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Knutsgatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1985. Lödöse museum, Rapportsammanställnin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:10 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: P. Undersökningsår: ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Magnusgatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: OG. Undersökningsår: 1982. Lödöse muse... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Passagården 1:57. Grävn id GE. Undersökningsår: 1971. (RAÄ dnr 321-1679-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lega, J., 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Klostret 6:1/Rv 45, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GB. Undersökningsår: 1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Spetalen 1:11 (nu Klostret 6:3). Grävn id MF. Undersökningsår: 1968. (RAÄ dnr 321-1682-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:79 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: RJ. Undersökningsår: 1986... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-3592-2004. Jeffery, S. Arkeologisk för- och slutundersökning. Fastigheten Tingberg 4:147 vid Tingbergsskolan i Lödöse inom fornlämning Raä nr 23, St Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-3593-2004. Jeffery, S. Arkeologisk förundersökning. Fastigheten Passagården 1:60 i Lödöse inom fornlämning Raä nr 23, St Peders sn, Lilla Edets kommun, Västergötland. Lödöse Museum Rapport 200... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Bygatan öster om Rv 45 (nu Långgatan). Grävn id DC-71. Undersökningsår: 1971. (RAÄ dnr 321-1677-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lega, J., 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Klostret 6:1/Rv 45, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GA. Undersökningsår: 1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastighetenen Klostret 6:1 m fl inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: MC. Undersöknings... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Vägsamfällighet mellan Lödöse Varv och Spetalen 1:23, Klostret 1:28. Grävn id SB. Undersökningsår: 1969. (RAÄ dnr 321-1692-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åhman, A. 2011. Arkeologisk förundersökning inom del av fornlämning RAÄ St Peder 23 inför ny pumpstation inom fastighet Klostret 1:38, Lilla Edets kommun. Lödöse museum Rapport 2011:9. (Raä dnr: 321-2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:80, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: CH. Undersökningsår: 197... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:68 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland, Undersökningsår: 1969. Lödöse museum, Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Klostret 6:73 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: MX. Undersökningsår: 1982. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:33, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: BA. Undersökningsår: 19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lega, J., 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheterna Kroken 14:1 och 1:35, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: F. Undersökningsår... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Eriksgatan, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: CM. Undersökningsår: 1979. Lödöse museum. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:60 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: OH. Undersökningsår:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastighet Kroken 1:74 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GS. Undersökningsår: 1986. Lödös... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekre, R. 1987. Pilgrim och Vallfartsled. (även 1996)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastighet Kroken 1:59 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: JF. Undersökningsår: 1983 + 198... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2008. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Spetalen 1:6 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: NH. Undersökningsår: 196... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Klostret 4:1 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: SI. Undersökningsår: 1966. Lö... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:70 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: O. Undersökningsår: ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:70 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: OB. Undersökningsår:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Passagården 1:52. Grävn id PA. Undersökningsår: 1968. (RAÄ dnr 321-1689-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Carlsson, K. 1998. Tre kvarter i Gamla Lödöse - kronologi och funktion.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:57, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: DI. Undersökningsår: 19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:32 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1980. Lödöse museum, Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Eriksgatan 1:32 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1984. Lödöse museum, Rapportsammanstä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Vägsamfällighet utmed Passagården 1:52. Grävn id PB. Undersökningsår: 1968. (RAÄ dnr 321-1690-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Klostret 4:1, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: SM. Undersökningsår: 1982. L... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Kvarnvägen inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: RG. Undersökningsår: 1981. Lödöse museum. R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Knutsgatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland, Undersökningsår: 1968. Lödöse museum. Rapportsammanställnin... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Spetalen 1:11, Klostret 1:39. Grävn id ME. Undersökningsår: 1968. (RAÄ dnr 321-1681-2006).
Vegetation <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse. 1980. Rapport, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekre, R. Borg och kungsgård. I: Västgöta-Dal. 1989/90.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekre, R. 1986. Träbyggnadskonstruktioner i Lödöse och västra Sverge. I: Knuttimring i Norden, Dalarnas museum.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Eriksgatan , inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: CI. Undersökningsår: 1975. Lödöse museum. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:33 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1984. Lödöse museum, Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Passagården 1:78. Grävn id CA. Undersökningsår: 1968-1969. (RAÄ dnr 321-1676-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Spetalen 1:29 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GM. Undersökningsår: 19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:32 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland, Undersökningsår: 1983. Lödöse museum, Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Klostret 6:2 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: MB. Undersökningsår: 196... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Magnusgatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: RH. Undersökningsår: 1982. Lödöse museum. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Passagården 1:19c (nu Klostret 5:1). Grävn id PC. Undersökningsår: 1968. (RAÄ dnr 321-1691-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:38 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1966. Lödöse museum... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Vretemark, M. 2000. Gamla Lödöse - analys av djurbensmaterialet.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Klostret 1:39 (nu Klostret 6:2). Grävn id MH. Undersökningsår: 1968. (RAÄ dnr 321-1684-2006).
Terräng <itemDescription>
 • Flackt område i lerslätt med svagt markerade, delvis avschaktade moränryggar.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, Sonia. 2006. Arkeologisk förundersökning på tre tomter inom fastigheten Tingberg, Gamla Lödöse, i anslutning till fornlämning Raä nr 23, St Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. L... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dnr 321-3602-2004. Jeffery, S. Arkeologisk förundersökning på fastigheten Klostret 6:3, i Lödöse inom fornlämning Raä nr 23, St Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Lödöse Museum Rapport ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2008. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Spetalen 1:7 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: NB. Undersökningsår: 196... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:70 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: OF. Undersökningsår:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Spetalen 1:11, Kroken 1:2, Kroken 1:35a (nu Klostret 6:2). Grävn id MK. Undersökningsår: 1969. (RAÄ dnr 321-1686-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Klostergatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GO. Undersökningsår: 1983. Lödöse mus... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kåhre, K. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Klostret 4:1, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: SQ. Undersökningsår: 1988. L... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastighet Klostret 6:3 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: JG. Undersökningsår: 1984. Löd... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:33 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn. id: B. Undersökningsår: 1963. Löd... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekre, R. 1991. Om den medeltida myntningen i Lödöse och västra Sverige. I: Skärvor och fragment. Västgöta-Dal 1989/90.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Spetalen 1:47 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GN. Undersökningsår: 19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lega, J., 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:58, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GF. Undersökningsår: 197... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Spetalen 1:11 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: MD. Undersökningsår: 19... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lega, J., 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:57, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: G. Undersökningsår: 1966... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Morner, P. 2009. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Långgatan, inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: DC-74(DCB). Undersökningsår: 1974. Lödöse m... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:33 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1962. Lödöse museum... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:32 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1965. Lödöse museum... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, A. 2007. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning i Klostergatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Grävn id: GQ. Undersökningsår: 1983. Lödöse mus... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeffery, S. 2006. Gamla Lödöse, rapportsammanställning, Spetalen 1:21 (nu Klostret 6:1). Grävn id GD. Undersökningsår: 1971. (RAÄ dnr 321-1678-2006).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på fastigheten Passagården 1:58 inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland. Undersökningsår: 1983. Lödöse museum, Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se skannat dokument, Inventeringsboksuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsen, A. Gamla Lödöse. Arkeologisk delundersökning på Skansgatan inom fornlämning 23, S:t Peders socken, Lilla Edets kommun, Västergötland, Undersökningsår: 1983. Lödöse museum, Rapportsammanställni... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Sankt Peder, Lilla Edet, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data