Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Knivsta, Uppland, Alsike
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, gråsten, ca 2 m hög, ca 1,5 m bred (Ö-V) och ca 0,35 m tjock. Runslingan är ca 7 cm bred. Runhöjden 0,8 m. Ristningen vätter mot S.

  Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger och Gunne läto resa denna sten efter Sote, sin fader."

  Rest 1940.
  Uppmålad 1980.
  Uppmålad 2002.

Orientering <itemDescription>
 • 7 m NÖ om vägen (NS).
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ahlenius-Kempe. 1909. L 568 i Sverige del 4. Upps, s. 622
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wessén och Jansson, 1943-46, Upplands runinskrifter 2, U 480, s. 302 ff., samt där angiven litteratur.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hildebrand, H. 1864. ATA Alsike sn Uppl Hagelstena Sthlm d. 30/9
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • -blom 9/12 1940. 4/ V 480.
Terräng <itemDescription>
 • S-sluttande moränmark. Impediment i åkern. Beväxt med aspar.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Alsike, Knivsta, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data