Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Helsingborg, Skåne, Allerum
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runristning, plats för. Gravsten vilken var prydd med:"fyrhörnig form avlång och slät, innehavande till längden trearmar (tillsamman) med en fjärde till bredden en med en halv".Inskriften är skriven p... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Tuneld, J: Rannsakningarna 1667-68. 1960.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Allerum, Helsingborg, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
  • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data