Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Bunge
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • 1) Helmer Gustavsson i rapport till Raä 1972. Dnr 2789/72. ATA. Nils Tiberg i skrivelse 1949-08-31. 2) Gotlands Allehandas Julläs ning 1916. Dnr 3819/29 ATA. 4) S.Lindquist: Gotlands Bildsteine 1 942,... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runristningar, överkalkade, belägna i tornkammarens N,V och v äggar samt på V portalens N innersmyg. 1977 kunde inga spår därav ses. Omedelbart N om V stigluckan är: 2) Kyrkomur i ursprunglig höjd ... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Bunge, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data