Borg, Fornborg

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Ekerö, Uppland, Adelsö
Title <itemTitle> Borg
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö Muyingo, H., 1998. Borgvallen. Arkeologisk undersökning 1996. Uppland, Adelsö socken, Björkö, RAÄ 34. Birkas befästning 2. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. (RAÄ dnr 321-1198-2012).
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fennö Muyingo, H., 2000. Borgvallen II. Utvidgad undersökning av Borgvallen och underliggande grav 1997. Arkeologisk undersökning 1997. Uppland, Adelsö socken, RAÄ 34. Birkas befästning 3. Arkeologisk... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
 • Krön och sluttningar av ställvis, moränbunden bergshöjd. Hagmark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Holmquist Olausson, L. & Kitzler Åhfeldt, L., 2002. Krigarnas hus - Arkeologisk undersökning av ett hallhus i Birkas Garnison. RAÄ 35, Björkö, Adelsö sn, Uppland 1998-2000. Borgar och befästningsverk ... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 10H6j SÖ (FMR:s registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedenstierna-Jonson, C., 2000. Borg. Arkeologisk undersökning 1998/1999. Uppland, Adelsö socken, Björkö, RAÄ 34. Borgar och befästningsverk i Mellansverige 400-1100 e.Kr. Rapport 2. Arkeologiska forsk... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergström, L. 2013. Hus och hantverk. Arkeologisk undersökning av de övre terrasserna i Birkas Garnison. RAÄ 173, Björkö, Adelsö sn, Uppland 2001-2004. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratori... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Fornborg, ca 210x125 m (NV-SÖ) belägen på krön och delvis branta sluttningar av bergrygg, som i V-SV stupar brant. Begränsas i NV-N-Ö-S av en övertorvad vall, intill 13 m br och 2 m h. I vallen är tre... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Adelsö, Ekerö, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Fornborg
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Fornborg
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data