Kungahallen, Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Mariestad, Västergötland, Ekby
Title <itemTitle> Kungahallen
Terräng <itemDescription>
  • Ö-sluttande åkermark.
Orientering <itemDescription>
  • 46 m SÖ om åkerhörn.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västergötlands runinskrifter, sid 29 f. PA Säve, Berättelse för 1862, sid 125 f. Västergötland, Beskrivningar från 1700-talet över Blidsbergs, Hössnas, Odenåkers, Offerstads och Ransbergs församlingar... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten (Vg 16), gnejs, 1,4 m hög, 0,7 m bred (SSV-NNÖ) och 0,5-0,4 m tjock. Runhöjd 0,16 m. Ristningen vetter mot V. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åste och hans bröder reste ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 16
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Ekby, Mariestad, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data